Vinnare & förlorare i Mölle hamn

I Mölle hamn sjuder det av irritation och ilska. Flera näringsidkare är missnöjda med kommunens planer för att förändra hamnområdet och tycker att förslaget både är orättvist och ogenomtänkt.

Vilka ska finnas i framtidens hamn i Mölle?

Vilka ska få finnas i framtidens hamn i Mölle?

– Allting är tillrättalagt för Grand Hotel och Mölle Brandstation, säger Tommy Larsson, som driver Feskeboa. Jag har bara fått halva den yta jag blev lovad i våras och måste dessutom bygga en helt ny fastighet. Det är inte rättvist någonstans.

Också Kirsten Knafve och Unn Carlsson, som tillsammans driver Knafves Café & Diverse med butik, glasskiosk och en liten restaurang med uteservering, måste klara sig på halva ytan i framtiden. De har blivit erbjudna en byggrätt för 420 000 kronor, som är betydligt mindre än de lokaler de har idag.

Istället har Kulla Kajak, ett företag som enbart verkat i hamnen ett år, fått en av de fyra byggrätterna på hamnplanen.

Feskeboa ska rivas och bli hälften så stor, enligt kommunens planer.

Feskeboa ska rivas och bli hälften så stor, enligt kommunens planer.

– Jag blev väldigt förvånad när jag till slut insåg att vi ska få en mycket mindre tomt än vi har idag, säger Unn Carlsson. Det blir svårt att få lönsamhet på så liten yta, en restaurang kräver ju en hel del utrymmen – inte minst i jämförelse med en affärslokal.

Även Kathrin och Sven-Otto Grahn, som äger och driver ett litet våffelcafé i Mölle Sjöbod bakom brandstationen, är upprörda över kommunens agerande.

– Vi måste flytta vår bod för att ge plats åt brandstationens uteservering, säger Kathrin Grahn. Istället har vi blivit erbjudna en byggrätt längst ut grusplanen, som kommunen vill ha 425 000 kronor för. Det är helt omöjligt att få ekonomi i en liten uteservering utifrån de förutsättningarna.

Våffelboden ska flyttas, för att ge plats åt en ny vädersäker uteservering åt Mölle Brandstation.

Våffelboden ska flyttas, för att ge plats åt en ny vädersäker uteservering åt Mölle Brandstation.

Alla som idag bedriver verksamhet i hamnen har blivit erbjudna en byggrätt i området och dessutom har Mölle Krukmakeri fått en tomt på piren, där man tänker öppna en liten butik.

– Vi vill försöka hjälpa alla, men det är ett pussel och alla kan inte få så stor tomt som de vill, säger Pär Ragvald, exploateringschef och den som tillsammans med näringslivsutvecklare Peter Nyström ansvarar för upplägget.

– Många har spännande visioner och roliga tankar, vill bygga nytt och lyfta sin verksamhet.

När det gäller den nya placeringen för Mölle Sjöbod, tycker Pär Ragvald att det är en fin plats för en våffelservering.

– Det är ett av de vackraste lägena, med fri utsikt mot havet, säger han.

– Om han hade känt till Mölle, borde han veta att det nästan alltid blåser från det hållet, säger Kathrin Grahn. Att ha ett utomhuscafé där är helt omöjligt.

Mölle hamns nya framsida?

Våffelbodens nya plats, på det som kommunen hoppas ska bli Mölle hamns nya framsida.

David Mill och Eva Dahlberg på Grand Hotel i Mölle, köpte den kulturskyddade brandstationen av kommunen i våras och driver idag restaurang och en mindre butik i det gamla huset. De har nu blivit erbjudna att även köpa marken där Mölle Sjöbod står idag och planen är att under vintern bygga en inglasad uteservering.

– Grand Hotel fick betala 450 000 kronor för brandstationen, inklusive all mark runt omkring, säger Tommy Larsson. Vi ska betala 330 000 kronor för en grushög på 130 kvadratmeter, där vi bara får bygga en restaurang på drygt 100 kvadratmeter, hälften av vad vi har idag. Det är helt orimligt och djupt orättvist.

– Nu har vi 20 platser inne och 80 ute, men behöver sammanlagt 100 vädersäkra plaster för att få lönsamhet i restaurangen, säger David Mill. Det är kul att kommunen äntligen gör något åt Mölle hamn och jag tror det kan bli väldigt bra – bara man är flexibel och vågar tänka utanför boxen.

Brandstationen är hamnens äldsta byggnad och ägs sedan i våras av Grand Hotel i Mölle.

Brandstationen är hamnens äldsta byggnad och ägs sedan i våras av Grand Hotel i Mölle.

I den nya detaljplanen för området slås fast att byggnaderna i hamnen ska ha stående träpanel och papptak. Men David Mill hoppas på grönt ljus för en inglasad veranda med takterrass.

– Trästugor hör hemma i Bohuslän, inte här i Mölle, säger han. Det hade varit bättre om man tittade mer på Danmark istället, där finns många hamnar där man vågar ta ut svängarna och har gjort det väldigt bra.

Från början var det sagt att alla befintliga byggnader skulle rivas, men sedan ändrade man sig och nu får Systrarna på Piren behålla sin fastighet.

– Den måste standardhöjas och renoveras så att den anpassas till detaljplanen, men de behöver inte riva huset, säger Pär Ragvald.

Systrarna på Piren är den enda byggnad som ska bli kvar på piren.

Systrarna på Piren är den enda byggnad som ska bli kvar på piren.

Riva måste däremot Tommy Larsson göra, som idag hyr huset där han driver Feskeboa av hamnföreningen. Även den fastighet där bland annat Mölle Hamnkiosk och Knafves Café & Diverse ligger ska bort. Den byggnaden ägs av kommunen och detaljplanen säger att de nya markägarna istället ska bygga två nya fastigheter med en gång emellan, så att brandstationen syns från parkeringsplatsen.

– Kommunen slingrar sig och ändrar hela tiden förutsättningarna för oss, säger Tommy Larsson. De kör inte med öppna kort, vilket gör det omöjligt att göra en affärsmässig bedömning av framtiden. Jag har absolut ingenting emot Grand Hotel, utan kan bara lyckönska dem till en bra affär.

Nästa sommar blir den sista i den här byggnaden för Kirsten Knafve och Unn Carlsson, som driver Knafves Café.

Nästa sommar blir den sista i den här byggnaden för Kirsten Knafve och Unn Carlsson, som driver Knafves Café.

Värderingen av marken landar på mellan 2 500 och 3 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea, BTA, alltså summan av all area som kan bebyggas, inklusive samtliga våningsplan. På vissa av tomterna kan man bygga i ett och ett halvt plan, vilket då innebär fler kvadratmeter BTA.

– Priset för byggrätterna har satts utifrån läget i kombination med en bedömning av framtida intäkter, säger Pär Ragvald.

Brandstationens 135 kvadratmeter BTA är områdets dyraste, med ett pris på 3 333 kronor per kvadratmeter. Systrarna på Piren har fått det näst högsta priset, följt av våffelcaféet.

En av de saker som fortfarande diskuteras är var servicebyggnaden med toaletter, duschar och tvättstuga ska placeras. Först var det sagt att den ska ligga i början av piren, där Feskeboa är idag. Sedan ändrade man sig på teknik- och fastighetsförvaltningen och det nya budet är att den ska placeras en bit längre ut på piren.

– Mölle är kommunens viktigaste turistmål och före vintern måste vi ha en övergripande plan färdig för området, som beskriver var uteserveringar, toaletter och soprum ska placeras och hur varuleveranserna ska organiseras, säger stadsarkitekt Sverker Tingdal. Näringsidkarna måste få en ram att förhålla sig till.

Grand Hotel planerar att bygga redan nu i vinter, så att fler sittplatser står klara till nästa sommarsäsong. För resten av området gäller byggstart hösten 2017.

I dagarna har alla näringsidkare fått ett reservationsavtal av kommunen. De som skriver på har sedan nio månader på sig att lämna in en redogörelse för vad man vill bygga och vilken form av verksamhet man planerar att bedriva. Därefter skrivs regelrätta köpeavtal.

Utifrån den värdering som gjorts ska kommunen sammanlagt få in 6,5 miljoner på försäljningen av mark i hamnen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Mölle hamn kvar utan revolution