Vill vi ha kungar eller politiker?

Höganäs styrs idag av politiker som hellre sätter sig över lagen, än erkänner att de gjort fel och försöker hitta en kompromiss. Är det den typen av politiker vi vill ha?

Ludvig XIV av Frankrike, dödad 1715, under franska revolutionen.

Ludvig XIV, kung med stor politisk makt i Frankrike i slutet av 1600-talet.

I tre aktuella ärenden har byggnadsnämnden fattat felaktiga beslut, alla upphävda av högre instans. Det har varit utdragna processer, kantade av snåriga mätdiskussioner, mörkade beslut och en ovilja att kommunicera med grannar och hålla dem underrättade om fattade beslut.

I Nyhamnsläge hörde man aldrig grannarna, vilket länsstyrelsen i omgångar tvingades påpeka – ett flagrant fel mot de mest grundläggande principerna i myndighetsutövande. Byggherren fick i stort sett härja bäst han ville, säkert medveten om att när huset väl är byggt, spelar lagen ingen roll längre.

Bertil Saurell har JO-anmält kommunen för hanteringen av grannfastighetens bygglov. Foto: Fredrik Göransson

Bertil Saurell har JO-anmält kommunen för hanteringen av grannfastighetens bygglov. Foto: Fredrik Göransson

I Arild fattades det avgörande bygglovet i all tysthet av en tjänsteman och fastställdes sedan helt anonymt av byggnadsnämnden. Noll insyn, inte ens nämndens protokoll avslöjar vilka ärenden som döljer sig bakom delegationsbesluten.

För att toppa bakelsen med extra grädde, underrättar man inte heller här grannarna om beslutet – och vips har det vunnit laga kraft och kan inte överklagas längre. Kvar står förvirrade grannar som inte ens visste att ett nytt bygglov lämnats in, än mindre att det gick igenom helt utan diskussion och att ingen i efterhand kan ställas till svars.

När byggherren så utan minsta friktion fått igenom sitt bygge, får han blodad tand och vill utvidga sitt uthus en aning. Nytt bygglov lämnas in och grannarna får äntligen en liten detalj som kan överklagas.

Förberedelserna för nybygget är i full gång på Strandhagsvägen. Foto: Jan Ericsson

Förberedelserna för nybygget är i full gång på Strandhagsvägen. Foto: Jan Ericsson

Och för första gången i den här historien dyker några rakryggade personer upp – tjänstemännen på länsstyrelsen. Trots att det överklagade beslutet enbart rör en liten utvidgning av byggytan, tar länsstyrelsen ett helhetsgrepp på hela bygget och uttalar sig skarpt om det uppenbara:

Ett uthus kan inte enbart bestå av bostadsrum, bygget är inte förenligt med de viktigaste skrivningarna i detaljplanen och borde aldrig fått bygglov. Verkligheten? Huset är nästan färdigbyggt och länsstyrelsen beslut om det senaste bygglovet saknar praktisk betydelse.

Enligt byggnadsnämnden ett uthus. Foto: Jan Ericsson

Enligt byggnadsnämnden ett uthus. Foto: Jan Ericsson

Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att förstå att det snart dyker upp nya bygglov i samma anda på andra håll i byn. Kan du så kan jag. Det är väl det som är rättvisa?

På gränsen till Tallbacksskogen i Strandbaden ligger det tredje huset utan giltigt bygglov. Upphävt i absolut högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen. Och i beslutet serveras Höganäs kommun plötsligt en äkta, glittrande diamant.

Domstolen slår fast att det inte räcker att mäta byggnadshöjd och i all oändlighet diskutera vilken fasad som ska mätas. Istället slår man fast att man måste se byggnaden som en helhet och bedöma hur den passar in i den omgivande miljön.

Huset har gavlar eller utbyggnader åt alla håll, vilket gjort det svårt att fastställa byggnadshöjden.

Huset har gavlar eller utbyggnader åt alla håll, vilket gjort det svårt att fastställa byggnadshöjden.

Kan tyckas självklart för många av oss – men så sent som i tisdags när kommunstyrelsen diskuterade ärendet i Nyhamnsläge, var det framför allt sifferexercis man återigen ägnade sig åt.

Hur väl passar det vräkiga fritidshuset nedanför Bertil Saurells Blåkulla in i hamnmiljön i Nyhamnsläge? Hur bra smälter det nya, stora bostadshuset in i den extremt känsliga miljön på Strandhagsvägen i Arild?

Varför har inte någon på bygglovsavdelningen i Höganäs ens diskuterat den frågan? Och varför har ingen politiker i byggnadsnämnden lyft sig en centimeter över vilken vinkel som är mest relevant att mäta?

Beror det på att vi inte längre har en stadsantikvarie i Höganäs? Eller finns det andra förklaringar?

Hur som helst är resultatet att när tjänstemän och politiker gör fel och kommuninvånare hamnar i kläm – då väljer man att göra om lagen, för att göra det olagliga lagligt. Nya detaljplaner förvandlar upphävda beslut till planenliga bygglov, byggherrarna får carte blanche och de som överklagade – och fick rätt – blir överkörda.

Min egen personliga husgud, Bob Dylan, skrev 1983:

Steal a little and they throw you in jail
Steal a lot and they make you king

Är det kungar eller politiker vi vill ha?

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Ny detaljplan efter hård debatt

Bakläxa för kommunen i Arild

Infekterad byggstrid även i Strandbaden