Viktiga hamnfrågor kräver svar

Innan medborgardialogen om hamnen i Höganäs avslutas och i god tid före höstens val, är det fyra frågor som politikerna måste besvara.

Vart ska båtarna ta vägen på vintern och bör uppställningsplatserna användas till något annat?

Dialog med medborgarna är strålande och helt nödvändigt, men ansvariga politiker måste även våga ta debatten om de grundläggande förutsättningarna för hamnens framtid. Annars riskerar ett ambitiöst dialogarbete inte bli annat än ett tomt, ihåligt slag i luften och med det kommer en svekdebatt som ingen vill ha.

Jag ser fyra oundvikliga frågorna som måste debatteras öppet, med samtliga partiers ledande politiker på plats.

Gäller folkomröstningens nej till bostäder och höga hus fortfarande?

Är idén att hamnen även måste leva vintertid en absolut grundförutsättning för utvecklingen av området?

Är kommunen beredd att satsa några offentliga pengar i hamnen, eller ska hela kalaset bekostas av en villig exploatör?

Vart ska båtuppställningsplatserna flyttas om hamnområdet ska bebyggas?

Vi medborgare kan diskutera olika idéer och förslag till döddagar, men redan idag faller tre av de fyra aktuella dialogförslagen bort om politikerna kräver att hamnen ska vara levande från november till mars.

Varför alls diskutera de alternativen vidare om kommunledningen ändå sätter vinteröppna verksamheter framför alla andra aspekter?

Om folkomröstningens resultat har bäring även idag, borde det självklart finnas med bland grundförutsättningarna för dialogen och i så fall kan inget förslag som innehåller bostäder eller högre hus än två våningar ens vara med på agendan.

Satte folkomröstningen 2016 stopp för höghus och bostäder i Höganäs hamn? Illustration: Elsebeth Malmsten

En dialog där medborgarna får säga vad de tycker har vi väntat på länge och vårens olika möten har fungerat långt över förväntan. Men vi måste även kunna kräva att politikerna är tydliga med vad de verkligen vill och hur de prioriterar.

Innan de fattar beslut och innan vi går och röstar i höst.

Hur ser alternativet för båtuppställningsplatser ut om båtarna inte kan vara kvar där de är idag? Är gräsytan norr om hamnen aktuell? Vad säger Höganäsbolaget om att ha vinterförvaring av båtar så nära sin egen hamn?

Är all uppsnyggning och utveckling av området helt beroende av att en hågad exploatör betalar för marken för att bygga en vinstdrivande verksamhet? Eller finns det en politisk vilja att satsa skattepengar för att skapa ett attraktivt offentligt vardagsrum på Höganäs bästa läge?

Det här är avgörande och grundläggande frågor som politikerna måste ta på stort allvar och som måste diskuteras och debatteras offentligt, före valet i september och innan några beslut tas bakom stängda dörrar i Stadshuset.

Bollen ligger hos kommunstyrelsens moderate ordförande Peter Schölander – och alla hans kollegor inom kommunpolitiken i Höganäs. Vilka politiker vågar stå upp och föra en öppen diskussion om hamnen, innan de avgörande besluten fattas?

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri