Vikenskolan dyraste investeringen

Höganäs kommun står inför sin största ekonomiska investering sedan man blev stad 1936, enligt kommunalrådet Péter Kovács (M).

Skiss över den nya skolan i Viken, som enligt planerna ska börja byggas 2017.

Skiss över den nya skolan i Viken, som enligt planerna ska börja byggas 2017.

Uppförandet av den nya grundskolan i Viken, som planeras stå färdig 2021, beräknas av tekniska kontoret kosta närmare 300 miljoner kronor. För att vi ska få lite perspektiv på hur mycket pengar detta egentligen är, kan vi jämföra det med att hela Höganäs kommuns totala investeringsbudget årligen ligger på ca 100 miljoner kronor.

Investeringen i en ny skola i Viken kommer således att svälja hela kommunens investeringsbudget för tre år framåt!

Om Höganäs kommun beslutar sig för att gå vidare med dessa planer innebär det att alla andra skolor och andra kommunala verksamheter under de närmaste tre åren helt måste stå tillbaka med önskemål om förbättringar eller förändringar. Förmodligen räcker det heller inte enbart med tre år, för denna enorma kostnad kommer med största sannolikhet riva stora hål i kommunen budget för ännu flera år framöver.

Egentligen är jag inte kritisk till att man bygger en ny skola i Viken. Behovet av en ny, modern och frisk skola är verkligen reell. Det jag vänder mig mot är att tekniska kontoret – när kommunen står inför en sådan jätteinvestering som den nya skolan i Viken – bara presenterar ett enda förslag på hur en nybyggnation ska kunna gå till.

I alla andra större kommuner som jag känner till tar man fram flera förslag med olika prislappar, som politikerna sedan får ta ställning till innan man fattar beslut.

Jag är rädd för att en så stor investering i en enda kommundel kan väcka ont blod hos många kommuninvånare, som upplever det som att nu satsar de borgerliga politikerna än en gång enorma resurser i Viken, medan andra delar av kommunen får stå tillbaka. Många kanske också gör kopplingen till Moderaternas oerhört starka ställning i Viken.

Den totala känslan jag får av beredningen av detta ärende, är att det inte professionellt skött och att man hastar fram beslutet. Jag får helt enkelt ont i magen när jag tänker på det.

Leif Löwegren

Suppleant i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot för SD i utbildningsnämnden och socialnämnden.