Vikens kyrkogård växer

Viken moderniserar nu kyrkogården med en så kallad askgravlund, vilket är ett modernt mellanting mellan den anonyma minneslunden och den traditionella urngravplatsen.

Kyrkoherden inviger den nya askgravlunden i Viken. Foto: Kjell Cronert

Kyrkoherden inviger den nya askgravlunden i Viken. Foto: Kjell Cronert

I veckan invigdes den nya askgravlunden på Vikens nya kyrkogård. Här skapas sista vilorummet för åttio vikenbor. Det är kyrkogårdsarkitekt Pål Reijer som har ritat och Park Syd som har byggt och även anlagt den nya yttre miljön vid kyrkan, klar hösten 2014.

Efter kremering sänks urnor med askan ner i lunden, vilket kan ske i de anhörigas närvaro, till skillnad från i en traditionell minneslund. Platsen för nedsänkning markeras inte, men det finns en speciell plats där man kan placera små skyltar med de begravdas namn. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln och man kan lägga blommor vid en gemensam minnesplats.

Kjell Cronert

Kjell Cronert