Viken väntar på nya Höganäsvägen

I slutet av 1900-talet började man prata om att skapa en förbifart utanför Viken för att avlasta, men även effektivisera, trafiken till Höganäs. Kring 2007 var den klar, men långt innan hade man alltså bestämt att Höganäsvägen genom Viken skulle bli kommunal.

En skiss från början av 2000-talet, som visar den planerade grönskan runt Höganäsvägen.

En skiss från början av 2000-talet, som visar den planerade grönskan runt Höganäsvägen. Illustration: Clas-Göran Strömgren

Förhandlingarna med Trafikverket gick trögt, men alla visste att kommunen skulle ta över ansvaret. Innan beslutet om förbifarten fattades såg Trafikverket till att Höganäsvägen inte fick lägre hastighet, men ändå långa köer. Allt medan kommunen bara stod och tittade på. Nu finns rondellen, men allt annat hänger fortfarande i luften.

2013 fanns det pengar i budgeten för att börja arbetet med att sänka hastigheten på vägen, men inget hände. Vid årsskiftet 2014-2015 hade kommunen ett informationsmöte, som bland annat berörde Höganäsvägen. Det handlade om hastigheten och om superbussar. Härom veckan förstod jag även att spårbunden trafik fortfarande är ett levande alternativ, trots att många varit kritiska.

Vid mötet på Vikens Hemgård visades bilder på de långa raksträckorna, som inbjuder till att köra fort och kommunen visade hur man på olika sätt kan sänka hastigheten. Budskapet var att man skulle börja arbetet 2015 och sannolikt vara klar 2017.

Utgångspunkten är att sänka hastigheten, men också att bygga en grön miljö som gör att de två delarna på båda sidor om vägen smälter samman. Ryktet säger att man ska börja vid Hemgårdsvägen och Täppevägen.

Vad jag inte förstår är varför man inte visar på helhetslösningen, det vill säga visar samtliga åtgärder för sträckan. Allt från hur man ska koppla den gröna miljön till de åtgärder som på ett naturligt sätt sänker hastigheten, utan att därför skapa den typ av köer som de ogenomtänkta busshållplatserna gör.

Jag väntar på att kommunen kallar till ett nytt möte, innan man sätter spaden i jorden. Ibland upplever jag att man jobbar som om man ska bygga en villa med altan, men innan man vet hur huset ska se ut börjar man istället bygga altanen.

Kjell Cronert

Kjell Cronert