Viken behöver nya bostäder

Stadsbyggnad är en spegling av sin tid. Vikens olika delar och byggnader visar tydligt detta.

Välinges huvudkontor i Viken. Foto: Välinge

Välinges huvudkontor i Viken. Foto: Välinge

Det relativt sammanhängande fiskarsamhället, som utgör en underbar helhet, numera skyddad som “av riksintresse”. Svanebäck, där drömmen om det egna huset dominerar, industridelen, där bostäder och mindre företag integreras, och Välinge, med sin pampiga palatsbyggnad, som manifesterar det framgångsrika företaget.

Idag behövs bostäder, tillgängliga och utan trädgård, nära till kommunikation och service. Hyresrätter och bostadsrätter för bland annat enpersonshushåll. Unga eller gamla.

Stadsplanering är att kompromissa. Brukarens önskemål, byggekonomi, myndigheters krav med mera. Att Viken får ett nytt område för kommande generationer och deras behov är en förutsättning för att samhället inte ska stagnera. För många hus säljs till sommargäster vilket dränerar underlaget för service.

Jag anser att politiker ska leda utvecklingen och inte rädas några högljudda nejsägare. Den tysta majoriteten förutsätter att samhället utvecklas och säger sin mening var fjärde år.

Lars Löfqvist
Arkitekt LTH
Husbyggnad/stadsbyggnad