Vi måste ställa krav på revisorerna

Jag läste Hans Wards inlägg i Fyren om att vi måste kunna ställa krav på flyktingar. Det finns mycket man kan diskutera och ha åsikter om och det är bra att vi får tänka efter och debattera hur vårt asylmottagande ska fungera.

Pengarna som blir kvar efter utgifterna skapar vinsten.

Pengarna som blir kvar efter utgifterna skapar vinsten.

Men det som fick mig att reagera starkast och som drev mig att svara, var den inledande meningen om förtjänsten: ”375 per dag blir ingen rik på”.

Jag trodde i min enfald att en revisor borde vara bekant med begreppet marginal. Det vill säga hur mycket som är kvar efter utgifter.

Det är precis detta det handlar om. Ju mindre kostnader ett boende har, desto högre blir vinsten. Det vill säga, om mat och boende har låg standard och låga kostnader, blir det vinst och ägaren kan tjäna pengar.

Givetvis ska även de som driver asylboende ha rätt till vinst, men som alltid finns det vissa etiska problem kopplade till vinst.

Hur långt kan man sänka kostnader som drabbar människor, innan vinsten blir ”smutsig”?

Så bäste Hans; nu till matematiken. Om marginalen per boende blir säg 100 kronor per dag, så ger det i Brunnby en vinst på cirka 500 000 i månaden, vilket skulle räcka för att göra mig rik.

Givetvis har jag ingen aning om marginalen är 100 kronor per dag, men jag är inte dummare än att jag begriper att ju lägre kostnaderna är för mat, hyra och annat, desto större blir vinsten. Så frågan huruvida man kan bli rik på 375 kronor per person och dag, är inte möjlig att besvara utan insyn i hur utgifterna ser ut på boendet.

Du kanske har total inblick i detta, Hans, men det framgår inte av ditt inlägg. Om du inte har det, skulle jag nog tänka efter både en och två gånger innan jag anlitar dig som revisor.

Fredrik Göransson

Läs även:

Vi måste ställa krav på flyktingarna

Ägaren spenderar medan barnen magrar