Vi behöver kompisar!!

20151202_200546 (Copy)

Grupparbete där idéerna haglade

– Kompisar, det är det viktigaste behovet. Flyktingungdomar behöver svenska kompisar. Vuxna behöver vuxna svenska kompisar och kontakter. Det gäller bara att sätta igång och ta sig tid.

Entusiasmen gick inte att ta fel på när nybildade Föreningen Fyren samlade allmänheten till idémöte om vad vi kan göra för att underlätta för de minst trehundra flyktingar som nu finns i Höganäs.

En hel del nya idéer kom det också fram från de dryga trettiotalet höganäsare som sökt sig till Biblioteket. Bland förslagen:

– Man kan enkelt ordna en matlagningskurs och man kan ordna kurs i grundläggande svensk juridik, ordna öppet hus på Margreteberg, försöka övertala Skånetrafiken att låta flyktingar åka gratis buss när det finns ledig plats.

– Man kan ordna en bilpool för lite längre transporter, skänka bort jojo-kort, och framförallt ta kontakt och bjuda hem folk till en vanlig svensk familj.

Socialnämndens moderate ordförande Peter Schölander fanns med och berättade om de boenden som finns idag.

– Det är överlastat men vi försöker göra vårt bästa, sa Schölander.

Maria Luisa Persson

Konstnären Maria Luisa Persson vill t ex ställa upp som bildlärare

– På Simontorpsgården finns plats för 15 ensamkommande barn, men idag bor det 40 där, och trängs i små rum. Så ska det inte vara, sa Schölander.

För de lite yngre finns nu Ingelsträde med barn från tolv år och totalt finns nu 106 ensamkommande barn och nästa år räknar man med totalt över 200 som kommunen i princip är föräldrar till.

– Hittills har vi klarat skolgången bra, redan efter tre dagar är de nya barnen på skolbänken, sa Peter Schölander.

Tio idrottsföreningar har engagerat sig, det bedrivs språkcaféer och annan verksamhet av bl a församlingarna, ett par Rotaryklubbar jobbar för flyktingar, men det behövs mer, sa kulturchefen Annelie Sjöborg. Det behövs fler som ställer upp och blir gode män, fler svenskar som kommer på språkstunderna och hjälper till.


Ett av förslagen
på mötet var att pensionärshemmet i Nyhamnsläge istället för att rivas kunde utnyttjas på något sätt. Det visade sig också att bristen på datorer är stor och folk ska uppmanas skänka sin gamla dator, men det behövs också datorundervisning och det saknas wifi på flera anläggningar.

Mötet med Föreningen Fyren blev ett nytt avstamp för kommande aktiviteter för flyktingmottagandet. Idéerna skrevs ner och ska nu sammanställas och användas.

Lasse Olsson

Lasse Olsson