Vi använder ingen som slagträ

Återigen är tonen från folkparksföreningens ordförande uppskruvad och indignerad. Kerstin Schulz skriver att det är osmakligt att använda en utsatt grupp som slagträ för att bryta mot regler. Vi använder ingen som slagträ, vi vill bygga ett fint LSS-boende i folkparken och Kerstin med kollegor i folkparksstyrelsen vill stoppa det. Så enkelt är det faktiskt!

Är ingången till Folkparken en bra plats för ett LSS-boende? Foto: Fredrik Göransson

Folkparksföreningen försvarar sin överklagan om att bereda bostäder för vårdtagare inom LSS i Folkparken med att ytan inte är ämnad för boende.

Vi pratar om ett sex-sjuvåningshus där det från våning två endast är boende. Det Folkparkens styrelse är upprörd över är att även våningsplan ett blir boende för personer med särskilda behov, vilket just markplan är bäst för.

Kerstin skriver också att vår vilja att bygga LSS-boende skapar problem och kostnader för alla inblandade. Nej Kerstin, det som skapar problem och kostnader är folkparksföreningens överklagande, inget annat.

Vår uppmaning till folkparksföreningen är nu att ta sitt förnuft till fånga och att vara med och försöka skapa ett Folkparken/Julivallen-projekt där alla får plats, även våra LSS-brukare.

Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande (M)
Peter Schölander, socialnämndens ordförande (M)

Läs även:

LSS-brukarna kommer i kläm

Folkparken välkomnar LSS-brukare

Debaclet i Folkparken effekt av M-politik

Otroligt lågt!