Vem visar vägen på vågen?

När svensk sjöfart krymper, minskar också antalet kvalificerade sjökaptener som kan bli lotsar. Det kommer att leda till brist på både lotsar och båtmän, som kör lotsbåtarna. Nu diskuteras en ny utbildning för att lösa de framtida problemen.

Lotsbåt i aktion. Foto: Sjöfartsverket

Lotsbåt i aktion. Foto: Sjöfartsverket

– Just nu har vi många sökanden till lotstjänsterna, säger Anders Alestam på Lotsområde Malmö. Det är ofta före detta kaptener från den minskade handelsflottan som söker, men om några år kommer det nog att bli problem med rekryteringen.

Även om både farleder och fartyg blir bättre, menar Anders Alestam att behovet av lotsar kommer att finnas kvar . I Öresundsområdet genomförs cirka 4 500 lotsuppdrag per år, varav omkring 500 är genomfartslotsningar.

För att bli lots krävs sjökaptensexamen och många års praktik. Numera finns kanske bara hundratalet svenskregistrerade fartyg kvar. Ett minskat antal fartyg medför dessutom att ungdomar inte ser någon framtid i sjöfarten och därför väljer bort denna karriär. Tidigare fanns också förberedande sjömansskolor i både Malmö och Helsingborg, men dessa har lagts ned.

För att lösa framtidens rekryteringsproblem diskuteras sedan en tid nya utbildningar och man följer upp hur man gör i andra länder.

– Kanske lösningen är att vår framtida sjökaptensutbildning efter ett par år delas upp, så att en del studerar till lots direkt, säger Anders Alestam. Lotsstudenterna skulle då kanske kunna gå bredvid andra lotsar en längre tid än idag, för att få praktik.

Det kommer också att bli problem framöver att hitta båtmän, för att köra lotsbåtarna. Traditionellt har fiskare rekryterats, men numera det finns ju inte heller lika många fiskare som förr.


Peter Kinch