Vem bestämmer över detaljplanen?

– Man kan inte göra en detaljplan och sedan säga att man inte tänker genomföra delar av den förrän politikerna tycker det är dags, säger Kerstin Nilermark, tidigare samhällsbyggnadschef i Höganäs. Det är att sätta den demokratiska processen ur spel.

Ska Bokvägen i Viken öppnas för biltrafik eller inte? Illustration: Arkitektlaget

Ska Bokvägen i Viken öppnas för biltrafik eller inte? Illustration: Arkitektlaget

I våras blåste det upp till storm i Viken. I samband med samrådet om detaljplanen för den nya Vikenskolan, insåg byborna att man planerade att omvandla Bokvägens cykelväg till genomfart även för biltrafik.

Efter protestlistor, namninsamling och upprörda insändare, såg det ut som om politikerna svängde och kommunstyrelsens moderate ordförande, Péter Kovács, gick ut och sade att det inte var aktuellt med en ny bilväg.

Men när beslutet om den nya detaljplanen fattades i kommunfullmäktige i september fanns genomfarten kvar och protesterna vaknade till liv igen.

Hur bindande är en detaljplan? Illustration: Höganäs kommun

Hur bindande är en detaljplan? Illustration: Höganäs kommun

Ett par veckor senare gick därför Péter Kovács ut och försvarade den antagna planen, som han kallade “ett klokt beslut”.

“Det jag ändrat mig om, var att i planen för området möjliggöra för en öppning i framtiden”, skriver kommunalrådet i en insändare i Helsingborgs Dagblad.

”Om framtiden för med sig ett behov av att koppla samman vägarna, så behöver man inte göra en ny detaljplan som är dyr och tidsödande. På detta sätt har kommunen full handlingsfrihet i framtiden. Vi ansåg att detta var ett klokt beslut. Så vad är problemet?”

– Péter Kovács är fel ute, säger Kerstin Nilermark. En detaljplan kan inte användas på det viset han beskriver, det är inte ett dokument som rymmer något kanske.

I sin insändare till protesterande vikenbor, säger Péter Kovács att de aktuella skrivningarna om bilvägar är ett sätt att ”skaffa kommunen handlingsfrihet, när vi ändå gör en plan. Möjligheten att öppna vägen finns, men kommer inte att genomföras nu och inte i överskådlig framtid”.

På Boverket har man däremot en avvikande åsikt.

– En detaljplan ska genomföras och allt som regleras i planen ska byggas ut i samma takt som området byggs ut, säger Karolina Andersson, lantmätare på Boverket.

En sakägare kan alltid överklaga till länsstyrelsen om han eller hon anser att till exempel en planerad bilväg, som finns med i detaljplanen, inte byggs ut under genomförandetiden för planen.

– När det gäller vägdragningar kan dessutom i princip vem som helst vara sakägare och som sakägare kan du kräva att en väg som finns med i detaljplanen verkligen byggs. Att hävda något annat är att köra över den demokratiska process som föregår en ny plan, säger Kerstin Nilermark.

Det är inte bara detaljplanen för området runt Vikenskolan som innehåller bilvägar som kommunstyrelsens ordförande menar inte ska byggas ut nu. Även den kritiserade omvandlingen av cykelvägen förbi sporthallen, behandlas på samma sätt.

Idag slutar Friluftsvägen vid parkeringsplatsen och bara cykel- och gångtrafikanter kan ta sig hela vägen fram till Sportcentret.

Idag slutar Friluftsvägen vid parkeringsplatsen och bara cykel- och gångtrafikanter kan ta sig hela vägen fram till Sportcentret.

I detaljplanen för sydöstra Höganäs står det att cykelvägen ska byggas om till bilväg och öppna för en ny genomfart mellan Östra Lerberget och Pålstorp, med syfte att få ett mer hållbart och robust gatunät för ett växande Höganäs. Men även den vägen säger sig Péter Kovács vilja vänta med.

– En detaljplan talar om för invånarna hur kommunen planerar att bygga ut och förändra olika områden, säger Kerstin Nilermark. Hur ska invånarna i Viken och Lerberget kunna veta vad som gäller, när planen säger en sak och kommunalrådet en annan?

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Protester mot bilväg förbi Sporthallen

 

Protester mot nya bilvägar i Viken