Vem älskar hamnen?

I vår är det dags för medborgardialog om det planerade kulturhuset i Höganäs hamn. Under kampanjen inför folkomröstningen för knappt ett år sedan, fick vi ständigt höra hur många samråd, möten och dialoger kommunen ordnat om höghusplanerna i samma hamn.

Och ändå framhärdade Rädda Hamnen i det enkla kravet på en enda, bred och förutsättningslös dialog med medborgarna om det omdiskuterade området. Inga samråd eller inlämnade synpunkter om höghusplaner, bostadsplaner, konferenshotellplaner – eller kulturhusplaner för den delen.

Innan något av allt det borde bli aktuellt, borde det vara självklart att vi först pratade, diskuterade och förde dialoger på alla upptänkliga nivåer – om hamnen. Bara det.

Vad betyder hamnen för höganäsarna och för dem som bor i byarna? Vilka är i hamnområdet och vad gör vi där? När är vi där och när skulle vi vilja vara där? Vad drömmer vi om att kunna göra i hamnen? Vad vill vi ska finnas i området? Hur vill vi att hamnen utvecklas?

En medborgardialog om Höganäs hamn, helt enkelt. Inte om huruvida vi vill ha höghus, bostäder, konferensanläggning, hotell, kulturhus eller något annat politikerna kan hitta på. Utan hur vi vill att hamnen ska vara.

När det väl är utrett, genomlyst, diskuterat och debatterat – då, och först då, är det dags för planer, förslag och idéer som på olika sätt försöker fånga de tankar och viljor som kom fram i medborgardialogen.

Hur kan det vara så svårt, varför är det så svårt? Varför har det efter folkomröstningen varit knäpptyst om hamnen från de styrande politikerna, tills de själva lyckades knåpa ihop ett nytt tjusigt förslag att lansera på sin favoritplats i Höganäs?

Jag säger inte att ett kulturhus i Höganäs är en dålig idé, inte ens i hamnen. Det är glädjande att det äntligen inte bara är sport och idrott som står på politikernas lista. Men varför är det så bråttom? Och varför kan vi inte få diskutera hamnen först, förutsättningslöst och utan byggplaner?

Nu går vi mot ännu en sommar med det de styrande kallar medborgardialog, sen följer arkitekttävling och utställning i höst och före jul ska beslutet om ett nytt kulturhus vara fattat. Alla älskar uppenbarligen fastigheterna Höganäs 36:1 och 36:2, men vem älskar hamnen?

Susanne Ravani