Vårt älskade kött, giv oss idag…

Kött är kanske det livsmedel jag är mest kluven till. Att leva utan känns inte ens möjligt. Att äta som jag gör nu är inte hållbart. Jag äter kött i någon form minst sex dagar i veckan. En genomsnittlig svensk får i sig runt 60 kilo kött om året, mer än dubbelt så mycket jämfört med mitten av förra seklet.

Och det mönstret ser likadant ut i hela västvärlden. Även om Asien, Sydamerika och Afrika har långt kvar till våra siffror är det där befolkningen ökar mest och det skapar ytterligare ton att läggas till den accelererande konsumtionen.

Vad är då för- och nackdelarna med kött?

Till fromma för köttet kan jag bara säga att det är gott. Mycket gott. Det går att variera i oändlighet och det innehåller mycket nyttigheter som essentiella proteiner, mineraler och spårämnen.

Till nackdel för köttet talar främst tre saker:

1. Djurens väl och ve. I Sverige har vi en klar och tydlig lagstiftning som ger djuren ett hyggligt skydd mot vanvård, men man behöver bara resa till Danmark för att hitta suggor som fixeras av stålgaller när de ska grisa. Längre ner i Europa finns riktiga skräckexempel och i USA har man börjat med köttfabriker där 100 000 djur trycks ihop på ett litet område och där både möjlighet att röra sig och skapa sociala mönster är kringskurna. Industrierna kallas Concentrated Animal Feeding Operations, CAFO’s, och är helt gränslösa.

Läs mer: http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_Animal_Feeding_Operation

2. De miljömässiga konsekvenserna. Köttproduktion är resurskrävande. Redan idag används en tredjedel av jordens odlingsbara yta till bete eller foder till djur som vi ska äta. Det är många gånger effektivare att odla grödor avsedda för människor på dessa ytor. Nötboskap anses dessutom bidra till den globala uppvärmningen genom att rapa upp stora mängder metangas.

3. Hälsoriskerna. Kött är kopplat till såväl cancer som hjärt- och kärlsjukdomar. Köttindustrin är dessutom en gigantisk förbrukare av antibiotika som bland annat driver på utvecklingen av resistenta bakterier.

Man behöver ju inte vara raketforskare för att inse att ekvationen inte går ihop. Ska vi då alla bli vegetarianer? Nej, det är inte min åsikt. Det är dock läge att börja tänka lite. Om vi äter vegetariskt ett par dagar i veckan drar vi ett strå till stacken. Det går att handla ekologiskt, alternativt närproducerat kött. De kronor som detta kött är dyrare kan man spara genom att äta mindre portioner. Det ger en dubbel vinst.

image

Ramslök är lätt att känna igen.

Att välja en grönare livsstil känns kanske än lättare nu när primörerna börjar titta fram. Och naturen kan bli en del av ditt skafferi. Ramslök växer i hela södra Sverige. Den är mycket vanlig på Gotland och här i Kullabygden finns rika bestånd på sina ställen – dock får den inte plockas på Kullabergs naturreservat.

Smaken är mild och många tycker att den påminner om vitlök. Örten upplever något av en renässans just nu och hajpas både på krogar och i matlagningsprogram på tv. Jag sällar mig till skaran av fans och bjuder på ett recept.

Läs receptet på Färskost med ramslök

Håkan Lindgren

Håkan Lindgren lindgren.hakans@gmail.com

Håkan Lindgren
lindgren.hakans@gmail.com