Världsomseglare utan vatten

seglare

Skulpturen på bibliotekstorget Foto: Chris Bergendorff

Elma Oijens fina staty av de tre barnen på väg ut i välden på sin lilla flotte har saknat vatten under lång tid. Anneli Sjöborg är ansvarig för kommunens konstinköp och omvårdnaden av alla statyerna.

I början av sommaren påpekade jag att skulpturen med barnen saknade vatten, vilket Kultur- och Fritidschefen Anneli*Sjöborg inte lagt märke till trots att hon går förbi den till och från sitt jobb varje dag. När jag för tredje gången återkommer till samma problem säger Anneli:
-Ja nu är det ju knappast någon idé att ta itu med problemet. När det blir frost någon gång i slutet av året måste vattnet ändå stängas av.
Hon berättar också att det är problem med alger och mossa som sätter igen vattenrören i kommunens fontäner. Det är bara vattnet som rinner i vattenspelet utanför höghuset som klarar sig eftersom man där har ett speciellt rum i källaren på höghuset för detta ändamål.
Jag undrar hur det kommer gå för den tänkta jättefontänen som är planerad ute i vattnet vid Kvickbadet, när kommunen inte ens kan ordna vattentillgången till barnen på Nymbergs plats.
Chris Bergendorff

Chris Bergendorff