Varför motarbetar du mig?

Nättidningen Fyren har rört om i grytan under några veckor och det har även skrivits krönikor och debattartiklar. Kanske kan en del av debatten kopplas ihop med den här teckningen, som illustrerar två sidor av en och samma sak, men kan tolkas så olika.

"Varför motarbetar du mig? " "Det gör jag inte, jag stöttar dig!"

“Varför motarbetar du mig? “
“Det gör jag inte, jag stöttar dig!”

Idén i ett litet samhälle som Höganäs är att ta vara på alla resurser. Och vi har ju en representativ demokrati – vi väljer det parti vi tror är bäst och låter sedan politikerna bestämma. Men ibland innebär den representativa demokratin att demokratin försvinner.

Inte sällan väljer man kanske inte de bästa politikerna, utan de som är mest följsamma och redan på detta stadium faller en del av idén med demokratin – utrymmet för kraftfulla diskussioner, sådana som ofta leder till utveckling. Personröstningen är ofta mycket begränsad och den interna juryn i partiet bestämmer och då blir det inte så bra. Det skulle kanske vara något snäpp bättre om väljarna också fick stryka de namn man inte tror på.

I en liten kommun som Höganäs är det trist när ett parti helt dominerar. Det kan förstås vara så att de andra inte har kraften, men oavsett grundläggande ideologiska skillnader blir konsekvensen att helheten är för svag.

För att råda bot på detta finns såväl Föreningen Fyren – som arbetar med demokratifrågor och hyllar dialogen som instrument för att lyfta fram olika frågeställningar – och Nättidningen Fyren, som belyser olika frågeställningar.

Nu tillbaka till teckningen ovan, som egentligen illustrerar tanken i mycket av det som uttryckts i debattartiklar och krönikor, men som lätt kan misstolkas. Den ene säger: ”Varför motarbetar du mig hela tiden?” Den andre svarar: ”Jag stödjer dig bara.”

Just så är det att hålla igång diskussionen om vitala frågeställningar i kommunen, olika uppfattningar driver fram möjligheter till bättre dialog, vilket är viktigt för oss som bor i kommunen. Genom bättre dialog växer bättre lösningar fram.

Det som kan uppfattas som att motarbeta är i verkligheten ett sätt att stötta för kommunens bästa. Ibland är det inte själva sakfrågan, utan de valda processerna som går fel om för få får bestämma och då kan hela saken bli fel. Det är inte bra för Höganäs kommun.

Kjell Cronert

Kjell Cronert