Varför kulturhus i hamnen?

Sedan en tid tillbaka bombas vi om behovet av ett kulturhus och att den enda tänkbara placeringen är i hamnområdet i Höganäs. Är det så? Behövs ett kulturhus där alla kulturaktiviteter samlas? Är det bara hamnområdet som är tänkbart? Eller är det ett nytt grepp från kommunledningen för att få bygga i hamnen? Finns överenskommelse sedan tidigare med byggherre, eller är det bara prestige?

Strategin verkar vara att först gå ut med behovet av ett gemensamt kulturhus som ska rymma bibliotek, Eric Ruuths verksamhet och en större konferenslokal. Tanken är förstås att detta till sist ska uppfattas som en självklarhet, ett axiom. Vi invånare ska säga: ”Visst behöver vi ett kulturhus. Vad bra det skulle vara.”

Genom att tillföra många olika funktioner till det tänkta huset, blir ytbehovet så stort att det inte finns andra alternativ än hamnområdet. Finns det verkligen behov av en konferenslokal för 500 personer? Var ska deltagarna i så fall övernatta och hur ska alla parkeringsplatser ordnas? Jag ifrågasätter starkt behovet och ser det enbart som ett sätt att motivera en tillräckligt stor byggnad, som därmed inte kan rymmas på annan plats i centralorten. När det väl kommer till genomförande har behovet bantats, men beslutet om placering kvarstår.

Med den planerade storleken på Kulturhuset kommer markbehovet klart överstiga de 1 500 kvadratmeter som vi röstade om i folkomröstningen. Med husyta, angöringsytor, parkeringsytor och tillfarter lär ett kulturhus ta minst 6 000 till 7 500 kvadratmeter i anspråk. Är det så vi vill ha hamnområdet?

Citat från kulturchefen Anneli Sjöborg: ”Genom en omfattande medborgardialog ska alla få full insyn i processen.” Ytterligare en fint för att få oss att gilla läget. Vi som invånare ska få insyn i processen, men ej få möjlighet att påverka vare sig behovet av ett samlat kulturhus, placering i hamnen eller innehållet i stort.

Varför måste kulturen samlas på ett ställe?
Kommunen har som mål att få utmärkelsen ”Årets stadskärna” år 2016. En levande stadskärna kan inte enbart vara ett handelsstråk utan ska självklart också innehålla tmatställen, kaféer, biografer och kultur i olika former, med öppettider under en stor del av dygnets timmar och veckans dagar. Slutsatsen blir att kulturen ska spridas i stadskärnan och inte ligga separat nere i en vindpinad byggnad i hamnen.

Varför inte utnyttja det vi har på ett bättre sätt? Avsevärda belopp har lagts på upprustning av Tivoliparken. Varför inte se över Tivolihuset undersöka vad man kan göra för att skapa en bra och funktionell samlingsplats där? På Höganäs Övre med Gruvtorget skulle man kunna göra mycket som knyter an till vårt kulturarv och samtidigt binder ihop staden.

Ett samlat kulturhus är i grunden endast ett skäl att trots allt få bygga i hamnen i direkt opposition mot folkviljan!

Peter Sandell