Varför göra åtskillnad mellan människor?

Kerstin Schultz skriver i sin insändare 3 januari att placeringen av LSS-boendet hamnar i en del av parken som, enligt detaljplanen, inte ska innehålla bostäder. Det är ett helt felaktigt påstående.

Vad som inte framgår av Kerstin Schultz insändare är att huset som ska ha LSS-boendet på bottenvåningen är på totalt åtta våningar. De sju våningarna som ligger rakt över LSS-boendet ska enligt detaljplanen innehålla just bostäder! Dessa bostäder hamnar därmed lika nära Folkets Hus, som LSS-boendet. Och därmed lika störda av Folkets Hus aktiviteter.

Detta gör att Kerstin Schultz insändare blir väldigt besynnerlig och det är svårt att förstå hennes argumentation om omsorg om de LSS-boende. Kerstin Schultz ser gärna de boende på LSS-boendet som besökare i det planerade Folkets Hus.

I huset där LSS-boendet planeras i bottenvåningen och som sedan ska få sex våningsplan med vanliga bostadslägenheter, accepterar hon vanliga bostäder i fem våningsplan, men inte LSS-boendet på bottenplanet!? (Bottenplanet är det plan som bäst lämpar sig för LSS-boende.)

Varför göra åtskillnad mellan människor som behöver ett LSS-boende och de som kan bo i ett vanligt boende?

Med kunskap om hur Folkparken/Julivallen kommer att utformas, vilket Kerstin Schultz bör känna till, framstår syftet med hennes överklagande och insändare som grumligt och osmakligt.

Olof Suneson (M)
v. ordf. Byggnadsnämnden