Vårdepression

Äntligen är våren på gång! Men trots allt det fantastiska som pågår runtom mig, kan jag inte glädjas. Tvärtom, jag känner depressionen smyga sig på mig.

Det är likadant varje år, alltsedan vi startade eget, min fru och jag. Maj närmar sig, månaden då skatteverket ska ha våra deklarationer. Och jag ska fylla i alla blanketterna, för min fru, mig själv och vårt företag. Utan företag hade allt varit mycket lättare och jag kunnat njuta av våren likt de lyckliga människor som fått en redan ifylld blankett i brevlådan.

Visst börjar jag bli gammal och ibland både tankspridd och glömsk. Men jag tror jag har mitt förstånd kvar, förstår svenska och är ganska väl insatt i hur samhället fungerar. Men deklarationsblanketter! Vad är det för människor som sätter ihop dessa och formulerar alla frågor man ska svara på? Vad är det för språk de använder? Ska inte myndigheterna uttrycka sig klart och tydligt så att vi förstår vad de menar? Det kan inte bara vara jag som reagerar mot deras sätt att uttrycka sig. Ni som har eget företag förstår nog vad jag menar.

Ta till exempel blankett SKV 2161, “Inkomst av näringsverksamhet, enskilda näringsidkare”. Sidan två inleds med “Bokförda kostnader som inte ska dras av”, “Bokförda intäkter som inte ska tas upp”, “Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp” och “Kostnader som inte bokförts men som ska dras av”. Sedan följer “Gemensam verksamhet – överskott redovisad av annan eller min andel av underskott” och “Gemensam verksamhet – underskott redovisad av annan eller min andel av överskott”. Här brukar jag ge upp och ta något stärkande att dricka.

Så gör jag ett nytt försök. “Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning”, “Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R29. När jag kommit till ruta R36 “Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid R35 (beloppet förs även till ruta 128 på INK 1)”, inser jag att blankett INK 1, som jag ännu inte tagit itu med, antagligen innehåller minst 128 rutor att fylla i.

Efter ytterligare en stärkande tår ger jag upp för den dagen. Jag brukar kunna dra ut på deklarationseländet till cirka fjorton dagar, fjorton av årets bästa dagar. Vårdagarna.

Blandaren känner kanske inte alla till? Men i denna studentikosa tidskrift publicerades i början på 1960-talet en deklarationsblankett, där man gått ytterligare några steg mot det obegripliga, en drift med skatteverkets blankettförfattare.

“Hade ni under beskattningsåret större delen av er hustrus eller hushållerskas rörelse under er?”. “Civilstånd: Gift? Ogift? Äntligen änkling?”. “Annan än tillkommande make/maka, som ni inte dragit av under punkt 4, införs här till sin fulla kostnad.”

När jag vid den tiden läste dessa och liknande rubriker, tyckte jag de var riktigt roliga. Idag ser jag egentligen inte någon större skillnad mellan dessa och dem jag hittar på skatteverkets deklarationsblanketter. Men numera kan jag lätt hålla mig för skratt.

Vi avslutar vårt företag nu, min fru och jag. Efter nästan trettio är som egen företagare tycker jag mig ha rätt att glädjas åt våren.

Anders Malmsten

Anders Malmsten