Vård & omsorg kan hamna i kommunalt bolag

Om ett år kan all kommunal vård och omsorg komma att drivas av ett helägt kommunalt bolag, istället för av socialförvaltningen. Idén kommer från Peter Schölander, socialnämndens moderate ordförande.

Idén till ett nytt bolag kommer från socialnämndens ordförande Peter Schölander.

Socialnämndens ordförande Peter Schölander hoppas hans idé ska bli verklighet nästa år.

– Lägger vi verksamheten i ett bolag istället för att driva den själva kan vi lyfta moms och få omkring en miljon extra kronor i månaden, säger socialnämndens moderate ordförande Peter Schölander.

Det var i vintras, i samband med att det privata hvb-hemmet startade på Örestrand, som Peter Schölander började fundera på de ojämlika förutsättningarna för kommunala och privata aktörer.

– Vi bedriver samma verksamhet, men de privata har mer pengar att röra sig med, eftersom de kan lyfta momsen, säger han. Med det här förslaget jämnar vi ut spelplanen och får samma spelregler.

Ett liknande upplägg finns i Sollentuna kommun, där vårdbolaget Solom startades för drygt två år sedan. Vinsten med att bedriva vård och omsorg i ett bolag istället för genom den kommunala förvaltningen, är att ett bolag är momspliktigt och därför kan dra av den moms man betalar.

– På det här sättet konkurrerar vi på lika villkor med de privata aktörer som driver vårdboenden i kommunen, säger Peter Schölander.

Lennart Nilsson, socialdemokratiskt kommunalråd, ser förslaget som ett sätt för kommunen att skatteplanera, men har annars inget att invända mot idén.

– Så länge det handlar om ett helägt kommunalt bolag och hela vinsten går tillbaka till verksamheten, så är vi positiva, säger han. Men det är viktigt att processen får ta den tid som krävs, så att all personal är med på tåget och känner sig trygga.

Enligt Peter Schölander är det även från hans sida ett absolut krav att pengarna man vinner på den nya konstruktionen, ska användas i verksamheten.

– Självklart ska pengarna stanna i vården och omsorgen och det är alla överens om, säger han. Det här ska inte bli ett företag inriktat på att göra vinst, utan är helt enkelt ett sätt att få mer pengar till vård och omsorg.

Kommunstyrelsen
har ställt sig positiv till idén, som nu ska genomarbetas av socialförvaltningen. Först nästa vår tror Peter Schölander att förslaget kan bli verklighet.

– Vi ska hålla bra fart, men måste samtidigt vara grundliga och ha med oss all personal i det här.

Ingen av de mellan 500 och 600 anställda som berörs av förslaget ska bli uppsagda eller tvingas söka om sina tjänster. Alla ska, enligt Peter Schölander, få följa med till den nya organisationen.

– Jag kan även se att vårt uppdrag blir tydligare om vi har ett kommunalt bolag som sköter verksamheten. Då blir socialnämnden bara beställare, vilket innebär att vi kan ställa fler kvalitetskrav och följa upp verksamheten på ett rakare och enklare sätt, precis som vi gör med privata företag idag.

Ett nytt bolag innebär dock en ny organisation och ökade administrativa kostnader.

– Det kommer vi inte ifrån, men de kostnaderna ska hållas på ett minimun, säger Peter Schölander.

De verksamheter som berörs är äldreomsorgen, LSS-verksamheten och hvb-hemmen. Däremot inte biståndsverksamheten eller resten av förvaltningens myndighetsutövning.

Hela socialförvaltningens budget ligger på drygt 400 miljoner och de extra 10-15 miljoner som förslaget förväntas kunna ge, skulle på ett år räcka till 28 extra undersköterskor.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri