“Vår tids profeter är journalister”

TryckfrihetFör 250 år sedan fick vi tryckfrihetsförordning, 1766, världens äldsta lag för tryck- och yttrandefrihet. Redan i profettexterna i Gamla Testamentet möter vi en frispråkighet där profeten sätter sitt eget liv på spel. Att tala för rätt och rättvisa mot makthavare och förtryckare var farligt då, men är lika farligt nu. Vår tids profeter är journalister, debattörer och författare. Och i stora delar av världen riskerar de fängelse eller dödsstraff om de är för kritiska till mot dem som har makt, pengar och inflytande.

Detta är en fantastisk lag, som ger var och en av oss rätt och möjlighet att skriva vad vi vill. Samtidigt har lagstiftaren tvingats göra vissa begränsningar. Men Ingen kan hindra dig att skriva och uttala dig. Om någon finner att du brutit mot två av de tydliga lagar vi har – nämligen att inte bedriva hets mot folkgrupp eller förtala någon – så kan man gå till domstol för att utkräva skadestånd. Men du kan fritt säga vad du vill, men måste vara beredd att diskutera, försvara och förklara.

Detta är grunden för det fina samhälle vi lever i. Mycket kan bli bättre här, men i ett större perspektiv har vi ett förhållandevis demokratiskt land och vi har många ”profeter” som avslöjar maktövergrepp,girighet, självbelåtenhet och lögner.

P.P.Waldenstrom

P.P. Waldenström

Själv har jag haft förmånen att skriva ganska regelbundet som kåsör eller ansvarig utgivare för församlingsblad. Det har inte bara inneburit att vittna fritt om min tro utan även möjlighet att kritiskt granska värderingar särskilt i min egen miljö, dvs kyrkan. Intern kritik är alltid bästa vägen till utveckling. I vår kyrka, den svenska kyrkan har det funnits en sund internkritik i över hundra år. Ibland som när Prästen, P. P. Waldenström , helt bröt med kyrkan och bildade ett nytt samfund 1878, Svenska Missionsförbundet, eller som präster som öppet gick ut och bekände att de var homosexuella redan på 1960-talet och tog kamp både mot konservatism i kyrka och samhälle.

Nu är vi i samma situation. Vi har fått in troende mänskor med värderingar som helt strider mot det vi uppnått som en konsekvens av yttrandefriheten. Det viktiga för dessa trosriktningar, vad de har för utgångspunkt, är att den interna kritiken kan utveckla tron och dess värderingar.

Tron är för många mänskor själva meningen med livet. Men tron får inte leda till att man försvarar mekanismer som förtrycker kvinnor, barn och på andra sätt utsatta mänskor. Tron måste få vara en livskraft, en inte ett medel att försvara tankar och idéer som begränsar mänskors liv. Som kristen har du en enkel sammanfattning av vad allt handlar om; ”älska Gud och din nästa, ” så uppfyller du allt. Sedan gäller det att tänka fritt.

Annar Aas