Vadå kultur & för vem?

Sverige är kallt. Sverige är dyrt. Svenskar är reserverade. Vi behöver någonstans att ta vägen där vi kan lufta våra åsikter och känslor, mötesplatser där vi kan bli berikade. Man ska bara kunna slinka in och det ska vara varmt och skönt. Det ska inte kosta en massa pengar. Det ska inte handla om konsumtion av finkultur (det finns ju redan ett överflöd i regionen inklusive i Köpenhamn).

Jag tänker mig ett all-aktivitetshus för alla kategorier av människor, unga som gamla med nyfikenheten som gemensam nämnare. Ett förvandlingens hus; både själva huset och dess besökare kan omskapas och omformas. I dess hjärta ligger cafeét. Rummen runt omkring kan förändras, göras större eller mindre, golvet kan höjas eller sänkas allt efter de verksamheter som äger rum.

En gång om året sjuder Höganäs av liv. Då möts massor av människor som annars inte går på författaraftnar, konserter, teaterbesök. Jag tänker förstås på kulturnatten. På somrarna möts de i hamnen. Sen möts de inte alls.

Antikens greker bodde i enkla hus. De bara sov och åt där. Resten av dagen och kvällen deltog de alla (ej kvinnor och slavar) i det offentliga livet. Det var debatter, skådespel, tävlingar i talkonst, poesi, filosofi. Så vad är tanken med det så kallade kulturhuset här?

I övrigt instämmer jag med majoriteten av debattörerna: varför denna fixering vid hamnen? Har kommunledningen ännu inte accepterat resultatet av folkomröstningen?

Agneta Lane