Vad vill Liberalerna egentligen?

Hur ska Liberalerna egentligen ha det; är man för eller emot de föreslagna sparbetingen inom skolan och ungdomsverksamheten?

I utbildningsnämnden (UN) i torsdags var vice ordföranden Louise Stjernquist tyst och reserverade sig inte heller mot de orimliga sparbetingen. Omedelbart efter mötet i nämnden skriver hon sedan på sin blogg att dessa neddragningar “under inga omständigheter är ok”!!

Om dessa neddragningar “under inga omständigheter är ok”, varför har vi då denna cirkus med orimliga sparbeting, konsekvensbeskrivningar och sedan beslut om att ändå skicka förslagen vidare till kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)? Louise Stjernquist får i sin insändare det hela att låta som om UN:s beslut i torsdag inte betyder något? Vad håller vi då på med i UN? Ska barn, ungdomar och personal gå på sommarlov och oroa sig för neddragningar som är orimliga och som Alliansen ändå inte tänker genomdriva?

Det är ju fullt möjligt för en självständig nämnd och för de självständiga L att klargöra för KS och KF att det inte går att spara 16,6 miljoner utan stora konsekvenser för viktiga verksamheter som skolan och Eric Ruuth. Det var väl just det konsekvensanalysen visade, att konsekvenserna skulle bli förödande för flera verksamheter med den neddragning kommunledningen bett om, “halshuggning av ungdomsverksamheten” skriver Louise till och med.

Det är bara att hålla med när Louise Stjernquist skriver att vi måste investera i de människor som bor här. Och förslaget till neddragningar är raka motsatsen. Men “cyniska baktankar”, vad menas med det? Och att “vi” inte “blir tystade”? Vilka är “vi”?

Miljöpartiet är lika upprörd som Liberalerna över beslutet, men till skillnad från L lämnade vi en lång skriftlig reservation som klargör vårt ställningstagande inför KS och KF. Den slutar: ”Det är lätt att riva ner, mycket svårare att bygga upp. De föreslagna besparingarna är kortsiktiga och dålig politik och tar inte hänsyn till de ökade kostnader vi riskerar på sikt”.

Barbro Stigsdotter
Ledamot i utbildningsnämnden för MP

Göran Lock
Ledamot i kommunstyrelsen för MP

Spara