Vad händer i Höganäs hamn?

”Man ska inte tro på ett rykte förrän myndigheterna dementerat det”, skrev Vilhelm Moberg. Tyvärr tror jag att det ligger något i detta. Det som de senaste åren hänt, och fortfarande händer, i Höganäs hamn får mig att undra. Det förefaller mig som om man har en hemlig plan för hamnen.

Bit för bit lägger man ett pussel, taktiskt skickligt så att inte vi oinvigda ska förstå hur den färdiga bilden kommer att se ut. Man kommer med överraskande utspel, manipulerar sanningen och tänjer på lagarna.

Varför vill inte de styrande veta vad vi kommuninvånare vill med vår hamn? Varför måste hamnen absolut bebyggas? Varför kvittar det vad man bygger, bara man bygger? Helst högt och mycket. Varför struntar man i lagar och detaljplaner när det gäller hamnen? Vem tjänar på att det byggs?

Hamnen är sommartid en omtyckt samlingsplats. Sandstrand, badbryggor, bastu, gräsytor för solbad, lek och picknick, liv och rörelse i småbåtshamnen. Är det inte just en sådan plats som behövs i centrum för opretentiöst umgänge och rekreation? Vad vill vi annars använda marken till? Vem ska äga marken?

Jag har inte svaren på dessa frågor. Men några veckor framöver ska jag försöka förklara varför jag ställer dem. Jag hoppas på debatt i en fråga som jag ser som mycket viktig för vårt Höganäs och där de styrande tycks ovilliga till dialog med oss kommuninvånare.

Frågan lyder: ”Hur vill vi utveckla hamnområdet?”

Nästa vecka återkommer jag med det första av mina fyra nedslag i Höganäs hamn.

Anders Malmsten

anders-malmsten