Vad blev det av Fontänen?

Fontän

En sån här fontän skulle förankras i vattnet utanför bryggorna vid Kvickbadet i Höganäs

Det blir ingen vattenfontän vid Kvickbadet i år. Den skulle ha kommit mitt i sommaren, men fortfarande har ingen anläggning kommit. Företaget som skulle leverera har inte gjort det.

-Nu blir det kanske nästa säsong istället, säger en besviken stadsarkitekt Sverker Tingdal som är pappa till idén.

Före midsommar fick kommunstyrelsen bråttom och kallade ledamöterna till extra möte för detta enda ärende.

Pengarna skulle fram illa kvickt och skulle komma från G W Nymbergs fond, fast det fanns det ju inget beslut på så man fick gardera sig med att i värsta fall få ta pengar ur en pott som kallas anslaget för oförutsedda investeringar.

För det är kommunfullmäktige som slutligen avgör vad som tas ur G W Nymbergs fond, och det sammanträdet är först i slutet av september.

-Nu har det ännu inte betalats ut en enda krona, för inget har levererats, och jag vet inte hur det ska gå, säger Sverker Tingdal idag.

För de flesta är väl årets badsäsong över men det kommer en ny och till nästa år kanske det finns en fontän väl förankrad på havets botten, men med möjlighet att koppla loss och ta in den under vintrarna.

-Vi var heller inte förberedda på att vi troligen måste dr nya elkablar för vattenpumpen drar mycket energi, och eftersom också bastun vid Kvickbadet drar mycket, räcker inte nuvarande ledningar till, säger Sverker Tingdal.

Lasse Olsson

Lasse Olsson