Vad är socialdemokraternas förslag?

Jag har inga problem att ta debatten med Roger Nilsson (S), däremot är det oerhört viktigt att han håller sig till fakta istället för politiska floskler och vilseledande information till medborgarna.

Budgeten tas först i oktober. Foto: Lasse Olsson

Vi i alliansen tar ansvar för budgetarbetet och har arbetat fram ett budgetförslag som kommunfullmäktige i oktober ska ta beslut om. Socialdemokraterna har inte kommit med ett enda konstruktivt förslag i budgetarbetet, trots att de haft möjlighet till det. Roger Nilsson (S) är allt annat än, som han själv påstår, tydlig och påminner mest om “pojken med guldbyxorna”…

Vad är det egentligen för tydliga förslag socialdemokraterna har kring det så kallade “resurstillskottet” som nämns i hans insändare?

Det är lätt för (S) med Roger Nilsson i spetsen att lova saker när de inte behöver ta något ansvar för socialnämndens budget. Jag är övertygad om att medborgarna genomskådar det. Själv föredrar jag att använda mig av fakta och en korrekt beskrivning av vår verksamhet.

Värt att nämna i sammanhanget är att all verksamhet ständigt är föremål för utvärdering, utveckling och effektiviseringsarbete. Det är vi skyldiga medborgarna. Så ser det ut i både privat och offentlig sektor i alla Sveriges kommuner (även i socialdemokratiskt styrda kommuner). Enligt min mening är det mycket viktigt att ta tillvara på förvaltningens utvecklingsarbete, och de vill göra saker både effektivare och bättre för brukarna/vårdtagarna.

Roger Nilsson (S) skriver avslutningsvis om Höganäs Omsorg AB i negativa ordalag, trots att det är något mycket positivt. Alliansen har låtit organisera verksamheten så att vi har möjlighet till momsåterhämtning (precis som alla privata verksamheter har möjlighet till). Pengarna kan då gå tillbaka och användas till vården och omsorgen. Detta kommer bidra till ökad kvalitet och möjliggöra satsningar inom kärnverksamheten.

Vi i majoriteten vågar prova nya saker och väljer att se möjligheter inom områden där Socialdemokraterna bara ser problem/hinder. Hur kan (S) tacka nej till alla dessa miljoner i momsåterhämtning, som så väl behövs, utan att ha något bättre förslag att komma med…

Jag upprepar min fråga, som Roger Nilsson (S) glömde svara på: Ska undersköterskan betala mer i skatt istället? Är det Socialdemokraternas förslag?

Marie Holmstedt (M)
Ordförande Socialnämnden