Utveckla de goda idéerna

Det var ett spännande förslag till ett framtida Höganäs som Lina Salomonsson visade upp på Café Amanda den 19/5. Hennes seriösa sätt att angripa uppgiften imponerade.

Man skulle önska att arkitekterna på stadsbyggnadskontoret hade fått tid och medel att angripa planfrågor på samma sätt. Jag är övertygad om att de, liksom Lina, har många bra tankar och idéer som aldrig kommer längre än till just tankar. I Höganäs tycks istället oftast politikerna, eller några av dem, anse sig ha idéerna och tro sig veta bäst.

Linas tankar är kloka; att istället för att ta ny perifer mark i anspråk, ta tillvara “överbliven” central mark och gamla byggnader. Det finns visserligen sådant som kan och kanske måste göras annorlunda, när idéerna konfronteras med verkligheten. Men det är förslag som Linas som borde tas tillvara, få bearbetas och bakas in i en översiktsplan, för att säkra möjligheterna till ett framtida Höganäs som låter tala om sig.

Jag önskar att kommunledningen inser potentialen i hennes förslag och ger henne en möjlighet att utveckla detta, på egen hand eller i samarbete med kommunens arkitekter. Det vore troligen mycket väl använda pengar.

Anders Malmsten

Anders Malmsten