Utmaningar vi måste tackla

Svar till Leif Löwegren:

Jag gör överhuvudtaget ingen historiebeskrivning i den artikel du refererar till. Det är en nulägesbeskrivning.

Jag talar om de utmaningar vi står inför. Det är utmaningar vi som kommun har att tackla oavsett om det är du eller jag som håller i ordförandeklubban i vilken nämnd det månde vara i Höganäs kommun.

Du skriver vidare att Socialdemokraterna och Moderaterna bör ställas till svars för den politik som fört oss till den situation vi har idag. Det må vara hänt, detta ansvarsutkrävande måste dock ske på riksplanet, inte ute i kommunerna som har att lösa en svår uppgift.

Du som ledamot av socialnämnden har genomgående röstat nej till de förslag på åtgärder som presenterats för att på bästa sätt lösa de praktiska och humanitära frågor, som uppstått till följd av den flykt genom Europa vi ser idag. Du har gjort detta helt utan att lägga egna förslag. Detta må vara ditt sätt att ställa denna och tidigare regering till svars, men detta agerande gagnar ingen, allra minst invånarna i Höganäs kommun vars intresse du är satt att företräda.

Även om Sverigedemokraterna hade varit det styrande partiet i Höganäs, hade flyktingbarnen kommit. Att då sitta och säga nej och inte stå upp för det som behöver göras hade lett till kaos och en ännu svårare situation för vår kommun.

Kan du inte anlägga en rent humanitär aspekt på frågan föreslår jag att du försöker med en pragmatisk och kommer med förslag på lösningar på ett praktiskt problem. När dina reservationer kommer med ett lösningsförslag som bilaga lovar jag att lyssna.

Jag för min del tänker fortsätta mina försök att lösa situationen på bästa sätt, både för de ensamkommande flyktingbarnen och invånarna i Kullabygden

Peter Schölander, M
Ordförande i socialnämnden