Upprop för att rädda Himmelstorp

Än finns det hopp för Himmelstorpsgården. Nu startar Henrik Ranby och Kerstin Nilermark ett upprop för att rädda gården.

Himmelstorpsgårdens äldsta delar är från 1700-talet. Foto: Frederic Täckström

Himmelstorpsgårdens äldsta delar är från 1700-talet. Foto: Frederic Täckström

– Det vore oerhört fattigt om inte vår generation skulle kunna föra arvet vidare och fortsätta driva hembygdsgården, säger Henrik Ranby.

Det var i början av oktober som det blev känt att Kullens Hembygdsföreningen redan sagt upp arrendeavtalet med Krapperupsstiftelsen och efter 63 år beslutat lämna hembygdsgården på Kullaberg.

Men många av de 1 200 medlemmarna i föreningen fick aldrig veta att situationen var så akut. Nu går därför Henrik Ranby och Kerstin Nilermark ut för att försöka mobilisera de ideella krafter som krävs för att bevara Himmelstorp.

– Jag bedömer att det krävs ett femtontal aktiva entusiaster för att hembygdsgården ska kunna drivas vidare, säger Henrik Ranby.

Sedan 50-talet har Himmelstorp drivits som hembygdsgård och både varit en samlingsplats för att fira midsommar och ett utflyktsmål för vandrare, Nimis-besökare och turister.

– Himmelstorp är ett byggnadsminne i ett naturreservat som under hela 1900-talet uppmärksammats av bland annat författare och konstnärer, säger Henrik Ranby.

– Frågan om att ha kvar Kullabygdens mest kända hembygdsgård har ett stort allmänintresse och vi vill göra vad vi kan för att värna gården som ett tillgängligt och levande kulturminne.

Efter beslutet att säga upp arrendeavtalet, bestämde sig Mia och Mats Håkansson, som driver Kullabygdens matvandringar, att lämna in en egen intresseanmälan om att arrendera gården av Krapperup.

Men för Henrik Ranby och Kerstin Nilermark är det viktigt att gården inte hamnar i privata händer, utan även i fortsättningen drivs ideellt.

– Vi tycker att det vore oerhört tråkigt om Himmelstorp privatiseras, säger Henrik Ranby. Helst skulle vi vilja driva gården vidare i hembygdsföreningens regi, men om det är omöjligt är vi inte främmande för att bilda en separat kulturförening eller samarbeta på något annat sätt.

– Det viktiga nu är att försöka mobilisera tillräckligt många ideella krafter för att kunna fortsätta verksamheten och förhoppningsvis även utveckla den.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs uppropet här:

Nystart för Himmelstorpsgården!
Framtiden för Himmelstorpsgården, Kullabygdens mest kända hembygdsgård och ett vattenhål för alla bokskogsvandrare på Östra Kullaberg, är oklar. Vi är många som tycker det vore oerhört tråkigt om denna pärla skulle privatiseras. Nu behövs nya entusiaster för att värna Himmelstorp som tillgängligt och levande kulturminne . Vill Du bli ihågkommen som en av dem som räddade Himmelstorp?

Kontakta:
henrik.ranby@conservation.gu.se eller nilermark@yahoo.com

Läs även:

En symbol för Kullabygden överges