Unika bildarkivet puts väck!

IMG_0271

Carla och Jean Helgesson i den lilla butiken vid Sundstorget. Bild Höganäs Bildarkiv

Höganäs oskattbara arkiv för historiska bilder är stängt sedan en månad tillbaka och det är inte säkert att det öppnar igen för fri sökning på nätet.

– Vi måste ha klara besked från datainspektionen hur vi ska hantera bilderna, och innan dess öppnas inte arkivet för allmänheten för webbsökning säger Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef.

Arkivet innehåller runt niotusen bilder och har flitigt besökt av en stor allmänhet sedan det öppnade 2008.

I mitten av december stängdes så plötsligt arkivet och sedan dess har många hört av sig och undrat vad som har hänt. Fyren har ställt frågorna och Anneli Sjöborg ger flera skäl till sitt beslut. Dels har en privatperson tankat ner mängder av bilder från arkivet i syfte att ge ut en bok som bygger på bilderna. Det tyckte kulturchefen var fel och tog det radikala beslutet att helt stänga bildarkivet för alla.

– Bokprojektet är kommersiellt och i våra bestämmelser får man inte använda arkivet på det viset, säger kulturchefen. Därför stängde vi.

Men det finns fler skäl; dels är databasen gammal och IT-avdelningen kan inte garantera säkerheten och kan inte heller ge support. Därför ska en ny databas köpas in och den är under upphandling och den ska kunna serva också kommunens kommunikationsavdelning och deras stora bildarkiv.

IMG_0089

Stattenahuset vid Sundstorget, från Höganäs Bildarkiv

Dels är osäkerheten stor inför att kommunen har rätt att ha ett sånt arkiv med gamla bilder öppet för allmänheten.

– Vi har hittills varit kaxiga och chansat på att det kunde vara lagligt, men efterhand har jag blivit mer och mer osäker säger Anneli Sjöborg.

Bildarkivet är väldigt unikt, bara två andra kommuner i landet har ett sådant som är helt öppet för allmänheten och där man fritt kan tanka ner högupplösta bilder. Det faktum att andra kommuner inte har tagit upp idén gjorde också kulturchefen om inte orolig, så osäker.

– Vi har bara fått flummiga råd från datainspektionen om att vi ska iaktta försiktighet vid publicering. Det räcker inte. Jag öppnar inte arkivet förrän vi har klara skriftliga direktiv från myndigheten, säger Anneli Nyborg.

IMG_0323

Interiör från Marcel Karlssons speceri- och järnaffär vid Gruvtorget.Från Höganös Bildarkiv

Det jättelika fotoarkivet har byggts upp under många år, med start att kommunen 1949 uppdrog åt fotografen Karl Persson att dokumentera höganäshus och interiörer. Kommunfullmäktige satsade 500 kronor och det blev många bilder som blev stommen i arkivet. Senare arbetade dåvarande bibliotekarien Eric Nilsson med bildinsamlingen och efterhand har det växt med bilder från tidningarnas redaktioner och andra skänkta bilder. Här finns tusentals höganäsare och mängder av nu försvunna miljöer. En unik bildskatt.

Bengt Peterson har arbetat med bildarkivet under en rad av år på biblioteket.

– Det vore en stor förlust om arkivet inte fortsättningsvis kan vara öppet för allmänheten, Det finns en sån stor efterfrågan på dessa bilder och det bör öppnas igen så fort som möjligt, säger Bengt Petersson.

Lasse Olsson

Lasse Olsson