Undernärda flyktingbarn i Brunnby

Dietister slår larm om att barn på asylboendet i Brunnby inte går upp i vikt som de ska. En anmälan har kommit in till socialförvaltningen och socialnämndens ordförande kallar situationen för vilda västern.

Drygt 60 flyktingbarn bor på asylboendet i Brunnby.

Drygt 60 flyktingbarn bor på asylboendet i Brunnby.

– Vi tar detta på största allvar, säger socialnämndens moderate ordförande Peter Schölander. Personal från socialtjänsten har varit ute på boendet för att starta en utredning.

För en månad sedan skrev en dietist i Höganäs till asylboendet om en tvååring, som då vägde mindre än när familjen kom till Brunnby i höstas. Dietisten skriver att ”det är anmärkningsvärt att barnet inte gått upp tillfredsställande i vikt, vilket konstaterats vid besök på BVC.”

Föräldrarna fick också ett liknande brev adresserat till Migrationsverket, för att själva leverera det dit.

Dietisten påpekar att maten på asylboendet inte är anpassad för barn och att alla barn, oavsett vikt, behöver äta fler gånger per dag än de tre måltider som erbjuds både barn och vuxna i Brunnby. Hon skriver även att det verkar som om maten behöver ses över för samtliga på boendet.

Men redan i september i fjol slog en annan dietist i Helsingborg larm om liknande problem med ett annat, yngre barn. Även då skickades brev både till asylboendet och till Migrationsverket.

”Patienten har den senaste tiden gått upp dåligt i vikt, och det framgår att maten inte är anpassad för ett växande barn” skriver dietisten på Helsingborgs lasarett.

Även läkare på vårdcentralen Delfinen i Höganäs har slagit larm. I oktober förra året skickade man brev till Migrationsverket, om ett barn på knappt två år som också gått ner i vikt.

Eva Bertelius Nörgaard, chef för vårdcentralen Delfinen, säger att alla barn mellan noll och sex år ingår i BVC-programmet och behandlas på samma villkor. Men hon vill inte svara på frågan om vårdcentralen gjort någon anmälan om underviktiga barn på asylboendet i Brunnby.

– Vem som helst kan göra en orosanmälan till socialförvaltningen om man misstänker att ett barn far illa, säger hon. Vi agerar utifrån vårt ansvar, men ytterst är det Migrationsverket som har ansvar för boendet.

 

Socialnämndens ordförande Peter Schölander vill invänta resultatet av utredningen.

– Det är rena vilda västern. Så kommenterar Peter Schölander Migrationsverkets bristande kontroll av asylboenden.

Peter Schölander betonar att kommunen alltid har det yttersta ansvaret för alla som vistas här och även för de aktuella flyktingbarnen, som inte får tillräckligt näringsrik mat på sitt boende. Men han menar ändå att det är svårt för kommunen att agera.

­– Migrationsverket ställer stora krav på kommunen, medan de själva borde rensa ut bland oseriösa boenden, säger han. Det är rena vilda västern och människor far illa. Det är en katastrof att Migrationsverket låter detta fortgå och att de inte tar sitt ansvar på allvar.

Håkan Klein, distriktschef på Migrationsverket i Helsingborg, menar att nu, när strömmen av asylsökanden har minskat, har man bättre överblick och har även börjat göra oanmälda besök på asylboendena, för att kontrollera att avtalen följs.

– Vi ska följa upp detta oerhört noggrant, lovar Håkan Klein, när Fyren konfronterar honom med uppgifterna om att små barn på Brunnby asylboende är underviktiga.

– Jag är lika besviken som alla andra skattebetalare, över att ett asylboende inte levererar vad de ska och är tacksam för att vi får information från flera håll om missförhållanden. Då är det lättare för oss att kräva åtgärder, säger han.

För en månad sedan skrev Kerstin Arlock och Ulla Bohlin till Migrationsverkets chef, för att påtala missförhållanden på Brunnby Gård.

För en månad sedan skrev Kerstin Arlock och Ulla Bohlin till Migrationsverkets chef, för att påtala missförhållanden på Brunnby Gård.

Ulla Bohlin, en av volontärerna som engagerat sig för de asylboende i Brunnby, berättar att flera föräldrar är oroliga för sina barn, efter att de fått besked från BVC att de inte går upp i vikt som de ska. En förälder har fått besked från BVC att komma oftare för kontroller, eftersom barnet inte går upp i vikt.

– Men mamman säger att hon inte har råd att ta bussen dit så ofta, berättar Ulla Bohlin. Migrationsverket ska ersätta den typen av resor, men ansökan går via asylboendet och än har ingen ersättning kommit.

Ulla Bohlin säger att flera av de boende i Brunnby har börjat bojkotta maten, för att de anser att den är för dålig. Istället köper de egen mat för de 24 kronor om dagen som de får i ersättning.

– Det blir ju inte så mycket av det heller och volontärerna har börjat förse barnfamiljerna med mat, säger Ulla Bohlin. Enligt uppgift får barnen bara flingor och mjölk till frukost. Och ibland tar maten även slut.

I avtalet mellan HSRM Konsult AB, som driver verksamheten, och Migrationsverket står det tydligt att ”mat till barn ska beredas med hänsyn tagen till såväl livsmedelskvalitet som konsistens för barn. Vällingpulver och barnmat på burk ska ingå”.

Reza Dehesh Joo, som är ansvarig för boendet, vill inte svara på Fyrens frågor om hur man ska åtgärda problemet med underviktiga barn, utan hänvisar till Migrationsverket.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Läs även:

Frivilliga slår larm om missförhållanden