Byggnadsnämnden får underkänt

Ytterligare en gång får byggnadsnämnden i Höganäs bakläxa i frågan om det omdiskuterade fritidshuset på Brovägen i Nyhamnsläge. Beslutsunderlag och ritningar, som nämnden vid tre tillfällen ansett vara tillräckliga, underkänns av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Nyhamnsläges mest omdiskuterade hus, fortfarande utan bygglov. Foto: Michael Erlandsson/RC-Flygfoto

– Jag uppfattar beslutet som ett totalt underkännande av byggnadsnämndens hantering av hela ärendet, säger Bertil Saurell, närmsta granne till huset och den som framför allt drivit frågan och överklagat byggloven.

Processen kring huset, som ligger ett stenkast från hamnen i Nyhamnsläge, har pågått i flera år. I somras upphävde länsstyrelsen bygglovet, vilket gjorde att ägaren, Hans Nilsson, överklagade till mark- och miljödomstolen.

I fredags kom beslutet från domstolen, som innebär att ärendet återigen skickas tillbaka till byggnadsnämnden i Höganäs, för ”erfoderlig handläggning”.

– Det är anmärkningsvärt att den här processen har kunnat pågå i sju år, utan att byggnadsnämnden ens verkar ha reflekterat över att bygglovshandlingarna varit ofullständiga, trots att jag flera gånger påpekat det, säger Bertil Saurell.

– Uppenbarligen har det varit viktigare för nämnden att fatta snabba istället för korrekta beslut. Ett sådant agerande hör inte hemma i en demokrati, utan för tankarna till de gamla öststaterna.

Bertil Saurell har överklagat och fått rätt av länsstyrelsen mer än en gång. Foto: Fredrik Göransson

Chefsrådmannen Lena Pettersson och det tekniska rådet Kent Svensson, som undertecknat beslutet, menar att de ritningar som Hans Nilsson lämnat in inte är tillräckligt utförliga, och att det därför inte är möjligt att pröva om fastigheten kan få bygglov eller inte.

Anders Malmsten, en av de personer som stöttat och hjälpt Bertil Saurell med överklagandena, hade hoppats på ett beslut som inneburit att processen fått ett slut, istället för att nu börja om från början.

– Det är skandal att kommunen lagt ner så mycket pengar och tid på att fatta felaktiga och undermåliga beslut gång på gång, säger han. Nu måste man begära in kompletterande handlingar från Hans Nilsson och sedan lär man väl bevilja ett bygglov som återigen kommer att överklagas och så fortsätter processen.

Även Bertil Saurell tar emot beslutet med blandade känslor.

– Nu börjar allt om från början igen, säger han. Det positiva är att kommunen får en chans att göra rätt den här gången, men frågan är om de är intresserade av det.

Mark- och miljödomstolen skriver att det inte går att bedöma om byggnadshöjden är förenlig med detaljplanen, eftersom ritningarna bara innehåller ett fåtal måttangivelser och uppgifter om marknivån helt saknas. Inte heller uppgifter om vilka murar man söker bygglov för, eller hur långa och höga de är, finns med i handlingarna.

Källare eller suterrängvåning? Utan markhöjd går det inte att avgöra. Foto. Fredrik Göransson

Därför skickar alltså domstolen tillbaka ärendet till byggnadsnämnden, som nu måste begära in kompletterande ritningar från Hans Nilsson, för att för fjärde gången behandla frågan om bygglov för ett hus som sedan länge är färdigbyggt.

– Vi som hjälper Bertil har lagt ner tid som motsvarar närmare en halv miljon kronor, säger Anders Malmsten. Nu gör vi det gratis, men kommunens, lantmäteriets, länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens tid har säkert kostat skattebetalarna minst lika mycket. Är det rimligt? Jag tycker inte det.

En sak är i alla fall säker, fritidshuset på Brovägen i Nyhamnsläge kommer fortsätta generera nya inlagor till länsstyrelsen och kosta fler skattekronor för medborgarna i Höganäs kommun.

Fyren har sökt byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh (M), vice ordförande Olof Sunesson (M) och den socialdemokratiske ledamoten Gary Paulsson, men inte lyckats få någon kommentar på beslutet.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Saurell får rätt för tredje gången

Tungt ägande ställs mot ringa kulturvärde

”Länsstyrelsen spekulerar & drar fel slutsats”