Tydliga alternativ inför valet

Ett drygt år kvar.

Jag blir så trött. Inte med ett ord talar Marie Holmstedt (M) om hur de stora underskotten i socialnämndens verksamhet de kommande åren ska hanteras. Det räcker inte på långa vägar att pressa personalen ännu hårdare eller att skatteplanera.

Det borde vara uppenbart för alla, även Marie Holmstedt (M), att mer pengar behövs för att verksamheten och personalen ska få anständiga villkor. Det är alldeles utmärkt att väljarna har tydliga alternativ att ta ställning till!

Mer resurser – pressa personal
Alla solidariskt betala skatt – skatteplanering

Det kommer att bli en spännande och intressant tid fram till valet i september nästa år!

Roger Nilsson (S)
2:e vice ordförande socialnämnden