Tung kommunal chef avgår

Torsten Rosin, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs sedan två år, avgår och blir istället juridiskt sakkunnig i kommunen.

För två år sedan anställdes juristen Torsten Rosin som ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu avgår han. Foto: Höganäs kommun

För två år sedan anställdes juristen Torsten Rosin som ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu avgår han. Foto: Höganäs kommun

– Jag och kommunchefen Herman Crispin är inte överens i väsentliga frågor och bland annat delar vi inte samma bild av arbetet med “Förenkla – helt enkelt”, säger han.

Projektet som Torsten Rosin hänvisar till är ett utbildningspaket som handlar om att förenkla och förbättra kontakter mellan företag och kommuner, som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Sedan starten 2010 har 100 kommuner utbildat chefer, handläggare och politiker, med målet att förenkla för näringslivsetableringar och skapa ett bättre företagsklimat.

Höganäs kommun gick in i projektet för exakt ett år sedan och på kommunens hemsida beskriver kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács sin förhoppning med satsningen:

”Att alla kunder som har varit hos en handläggare i Höganäs kommun kommer ut med ett leende på läpparna, även om de har fått ett nej”. En av kommunens åtta strategier är även att det ska bli ännu enklare att starta, etablera, driva och utveckla företag i Höganäs.

I SKL:s presentation av utbildningen poängterar man vikten av att de myndigheter som företagen möter är tillgängliga, ger god service och agerar rättssäkert. Nu avgår en av de tyngsta förvaltningscheferna i Höganäs, som en direkt följd av just detta projekt.

Kommunchefen Herman Crispin bekräftar att Torsten Rosin avgår på grund av meningsskiljaktigheter kring arbetet med “Förenkla – helt enkelt”, men säger även att han är glad att Torsten Rosin väljer att stanna i kommunen och bidra med sin juridiska kompetens.

– Jag och Torsten har olika syn på prioriteringen mellan rättssäkerheten och tillgänglighet och effektivitet, säger han. Vi är överens om att vi ska agera rättssäkert, men jag har en mer pragmatisk syn på att hitta lösningar för företagen och tror att vi kan höja oss ett snäpp på den sidan.

– Målet är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten och ett större förståelse för företagens behov.

För två år sedan avgick Kerstin Nilermark som samhällsbyggnadschef i Höganäs, efter oenighet mellan henne och kommunchefen om hur den nya organisationen skulle styras. Nu måste en ny chef anställas igen.

– Fokus för den som efterträder Torsten Rosin är att fokusera på “Förenkla – helt enkelt”, erbjuda ökad service och tillgänglighet, ett gott bemötande och en god samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare, säger Herman Crispin.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri