Tillåt gårdsförsäljning av svenskt vin

Det är dags att Sverige tar steget in i framtiden på samma sätt som resten av Europa gjort. Vi måste våga prova nytt, vi måste våga utveckla besöksnäringen. Sverige är idag det enda land inom EU som inte tillåter gårdsförsäljning av vin.

Vinrankor i Kullabygden. Foto: Vingården Villa Mathilda

Argumentationen mot att tillåta gårdsförsäljning går ofta i tongångarna att det är oförenligt med Systembolagets ensamrätt att tillåta försäljning av alkohol direkt till konsument i Sverige och man hänvisar då till EU-rätten. Detta är fel!

Enligt europa-parlamentarikern Christofer Fjellner har han redan för flera år sedan frågat EU-kommissionen om det är förenligt med EU-rätten att tillåta reglerad gårdsförsäljning och då fått veta att det är det. Samma svar fick delegationen från Höganäs som besökte Bryssel för att få information och svar i denna fråga. I vårt grannland Finland låter sig gårdsförsäljning av vin väl förenas med landets detaljhandelsmonopol och har så gjort i över 20 år. EU har inte skrotat Finlands monopol.

För oss i Kullabygden är det naturligt att kunna köra hem till bonden och handla och det ger livskvalitet för oss. Vår lagstiftning har anpassats genom åren och med de bedömningar vi idag kan göra är det fullt möjligt att kunna köpa mjölk, potatis, kött och grönsaker direkt från odlaren och producenten. Våra många restauranger och gästgiverier lever på ryktet om kunskap och tillgången på närodlade primörer och kött. Vår besöksnäring är växande och är delvis beroende av just utbudet och upplevelsen på gårdsförsäljningar.

De senaste åren har ett antal vingårdar etablerat sig. Ekonomin för gårdarna är tuff, speciellt i början av en etablering. Man är beroende av flera inkomstkällor varav studiebesök är en. Turister och nyfikna vill gärna se en vinodling, få förklarat processen och se slutresultatet. Man får ”se” men sedan är det slut!

I maj var det premiär för vin- och matmarknad i Arild, dock utan försäljning av gårdarnas eget vin. Foto: Vingården Villa Mathilda

Svensk lagstiftning skiljer sig markant från resten av Europa. Man får inte smaka på vinet på gårdarna om gården inte har matservering med utskänkningstillstånd, man får heller inte köpa med sig en flaska hem! Matservering kräver stora investeringar i kök och utrustning och vinmakarna är vinmakare och inte matspecialister.

Det finns en väg att gå som borde tilltala de flesta, låt vingårdarna bli ombud för Systembolaget och tillåt att de får lagerhålla sina egna produkter. På så sätt bevarar vi monopolet och får en reglerad försäljning med de regler som gäller idag. Ett steg på vägen mot att tillåta gårdsförsäljning fullt ut.

Ett argument mot gårdsförsäljning är att det skulle hota folkhälsan, ett argument som knappast kan kallas seriöst. Med förslaget ovan om ombud ökar vi visserligen tillgången på alkoholhaltiga drycker men i en mycket begränsad omfattning och med varor som knappast kan påverka folkhälsan. Köp av några få flaskor, dyra, svenskproducerade viner hotar inte folkhälsan. Vi måste våga lita på människors goda omdöme!

Nej, den här frågan handlar inte om systembolagets monopol eller en hotad folkhälsa utan om näringspolitik, en utveckling av besöksnäringen och möjligheten till fler arbetstillfällen på landsbygden. Gårdsförsäljningen främjar också en sundare inställning till alkohol. Ta bort de politiska skygglapparna och låt Sverige följa övriga EU-länder in i framtiden, tillåt gårdsförsäljning av vin. Vi måste våga prova!

Peter Schölander (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Höganäs kommun

Anders Ståhl (M)
Ledamot kommunstyrelsen
Höganäs kommun