Tid för nytt Kullabygdsparti!

I debatten om centrumprojektet i Viken tycks det bli det allt tydligare att kommunstyrelsen och alliansen låst fast sig i förpliktelser till exploatören Veidekke till den grad att man nu fullständigt nonchalerar vikenbornas tydliga och klara avståndstagande till höghusbebyggelse i centrala Viken.

Vy från Jollen mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

Vy från Jollen mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

Péter Kovács och allianspartners gick redan 2014 på pumpen då deras höghusplaner förorsakade ett så massivt motstånd från vikenborna att man tvingades skrota detaljplanen och börja om från början. Det föreslagna ”lilla nya Manhattan”, innebar en massiv förtätad höghusbebyggelse i Vikens centrum, som fullständig skulle utplånat Vikens byakaraktär.

Det skrotade förslaget från 2014.

Det skrotade förslaget från 2014.

Nu är det så dags igen. Kommunstyrelsen kommer dragandes med en ny planerad höghusbebyggelse. För att kunna smyga in det hela bakvägen, har man nu delat upp detaljplanen i flera avsnitt, i tron att vikenborna kanske lättare ska fås att svälja ner mindre bitar åt gången.

Samrådsmötet i Viken om detaljplanen för Potatisåkern blev rena farsen. Hela projektet presenterades, färdigritat, klappat och klart. Varsågod och svälj vikenbor!

I veckan gick så Veidekke ut i HD och erbjöd lägenheter till försäljning långt innan detaljplanen ens var antagen och innan samrådstiden gått ut. Hur kunde Veidekke vara så säker på att få sälja lägenheter i höghus i Viken om man inte fått förhandslöften från kommunstyrelsen?

På Veidekkes egen hemsida säljer man varje dag lägenheter, som det formellt inte ens finns bygglov för. Hur går denna ekvation ihop? Synpunkter, som sänds in av vikenbor, kommer sannolikt över huvud taget inte att beaktas, eftersom man uppenbarligen redan gjort upp med Veidekke.

Detta är uttryck för en absurd politisk arrogans, helt ovärdig en västerländsk demokrati.

Nu vill kommunstyrelsen och Veidekke alltså placera två för Vikens byakaraktär helt främmande ”höga flerbostadshus” på Potatisåkern, med följande argument:

”Flerbostadshusen placeras i södra delen mot Hälsingborgsvägen för att markera det centrala läget och knyta an till en tänkt framtida högre bebyggelse vid det centrala hållplatsläget.”

Förslaget för VIkens centrum, enligt skiss från Sydväst Arkitektur och Landskap AB.

Förslaget för VIkens centrum, enligt skiss från Sydväst Arkitektur och Landskap AB.

Det börjar bli alltmer uppenbart att alliansen fullständigt struntar i vikenbornas klara och mycket tydliga avståndstagande till höghusbebyggelse i Viken. Här flaggar man för ännu högre bebyggelse innan det ens finns en detaljplan!!!!!

Likt en Eva Rydberg-komedi på Fredriksdalsteatern försöker nu alliansen upprätthålla skenet av en korrekt demokratisk planprocess medan man spelar under täcket med exploatören. Vi vikenbor är totalt överkörda för nu ska man ta mej f…n till varje pris bygga höghus i Viken.

Den desperata argumenteringen för detta projekt är så vedervärdigt absurd och krystad att det hela bara blir extremt pinsamt. Kommunen drar sig inte ens för att via en utlagd videosnutt på sin hemsida sälja in ett redan färdigt projekt, under förespegling att det är under planering.

Alliansens ”vi vet bäst och ni vet ingenting”-attityd måste förr eller senare korrigeras. Det är inte OK att våra demokratiskt valda företrädare i mellanvalsperioderna fullständigt struntar i uppkomna folkopinioner.

Planer för Viken kommer att åstadkomma irreparabel skada och måste därför stoppas och korrigeras i tid. Viken har vuxit i snabb takt de senaste åren med ny bebyggelse med max två våningar och gott resultat. Detta har vi vikenbor också välkomnat och varit glada och nöjda med.

Vikenborna vill att Viken ska utvecklas, men försiktigt och omsorgsfullt med hänsyn till oersättliga historiska och kulturella värden. Vi har förklarat oss beredda att diskutera Vikens framtid och hur byn ska utvecklas för att bevara den så typiska byakaraktären, men för det krävs att vi även fortsättningsvis begränsar nybyggnation till max två våningar.

Jag tror att det nu finns behov av ett kommunalt politiskt obundet parti, som tillvaratar de mindre orternas intressen gentemot centralortens maktfullkomliga planprocesser. En stark och påtaglig motvikt till “vi vet bäst”–attityden!

Jag föreslår bildandet av Kullabygdspartiet. Är du intresserad, hör av dig till: fuerte@live.se

Niels Karlinder
Viken