Tänk positivt

Tycker inte det hjälper att ha förutfattade meningar om människorna som flyr krig och elände nu.
Mina tankar går tillbaka till slutet av 70-talet. Hade jag inte träffat min kärlek hade jag blivit en flykting med två barn senast i slutet av 80-talet. Min mamma var det i mitten av 40-talet.

Nu har jag ett aktivt arbetsliv i Tyskland och Sverige bakom mig, njuter av pensionen och kan vara stolt över mina barn som gör yrkeskarriär som arkitekt och språklärare. Tänk vilken resurs de flesta invandrare kan bli för Sverige i framtiden.

Vi får nog övervinna vår rädsla, ta ansvar och påverka positivt. Det finns alla möjligheter till detta. Med hat och bränder löser vi inga problem!

Erika Thale