Succé för dialogens enda eller första möte

Runt 150 personer kom för att diskutera hamnens framtid i Tivolihuset under tisdagseftermiddagen. Erik Bredmar, tf planchef och ansvarig för medborgardialogen, är nöjd med uppslutningen.

Medborgardialog på Tivolihuset.

– Jag var lite orolig i förmiddags och hoppades att det inte skulle kännas för ödsligt, säger han. Men det kom mycket folk redan när vi öppnade och sedan har det fortsatt under eftermiddagen. Det har varit bra drag.

Tidigare har det sagts att detta skulle vara medborgardialogens enda möte, men Erik Bredmar öppnar lite försiktigt för en eventuell uppföljning.

– Vi får diskutera hur vi ska gå vidare, säger han. Jag ser dagens möte som ett viktigt första steg för dialogen med invånarna i kommunen, men utesluter inte att det kan bli en fortsättning.

Under den tidiga eftermiddagen, när Fyren är på plats, pågår det intensiva samtal runt tre-fyra bord på verandan i Tivolihuset. Sju personer från planavdelningen är på plats för att lyssna och anteckna vilka förslag, tankar och synpunkter invånarna har. Inne i den stora salen visas en kort film om hamnområdet och kommunen bjuder på kaffe.

Vissa förslag är relativt enkla att genomföra, som till exempel bättre belysning längs gångvägarna ner till hamnen. Andra handlar om mer genomgripande förändringar, som idén om ett badhus med vinterträdgård, ett förslag som tidigare fördes fram i samband med folkomröstningen 2014. Några kan mycket väl tänka sig ett mindre hotell, med det gamla höghustornet verkar vara lika impopulärt nu som då.

Post-it-lappar är grejen.

Från något bord hörs en viss misstro mot politikerna, som man tror redan har bestämt sig, “precis som förra gången” och bara genomför dialogen för syns skull. Många poängterar att båtarna är det viktigaste i hamnen och att båtuppställningsplatser behövs även i framtiden. Frågan om hamnen verkligen behöver eller ens kan leva vintertid diskuteras på flera håll och där går åsikterna ofta isär.

– Det finns helt klart ett stort engagemang kring hamnfrågan i kommunen, säger Erik Bredmar. Många intressanta synpunkter och idéer har kommit fram under dagen.

Planavdelningen ska sammanställa sina anteckningar från mötet och dessutom kan man skriva direkt till kommunen eller lämna sitt bidrag på den dialogkarta som med lite ansträngning går att hitta på hemsidan. I foajén till Tivolihuset sitter två stora fotografier över hamnen uppsatta, som allt eftersom blir fulla med idéer på post-it-lappar.

Louise Stjernquist och Ros-Mari Paulsson, Liberalerna, kom till Tivolihuset en kort stund.

En handfull politiker var på plats när mötet öppnade, men de flesta skulle vidare till kommunstyrelsemöte och kunde inte delta i samtalen.

Men Liberalernas Louise Stjernquist, oppositionsrådet Lennart Nilsson, S, och Göran Lock, avgående språkrör för MP, var alla eniga om att det behövs fler steg i medborgardialogen efter den 18 mars, när det är deadline för inlämning av synpunkter.

– Medborgardialog handlar om diskussion i flera olika steg, säger Louise Stjernquist. Det här är en bra början, men sedan måste det komma mer.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

 

 

 
Vill du diskutera hamnens framtid och dela med dig av dina åsikter? Skriv en insändare och skicka till Fyren så debatten kommer igång!

Dialogkartan

Kommunens film om hamnområdet