Styr lagboken eller politikerna?

Höganäs toppar statistiken över antalet överklagade bygglovsbeslut som upphävts av länsstyrelsen. Hittills i år har nästan hälften skickats tillbaka till byggnadsnämnden för ny bedömning. Fyren har tagit fram siffror för 2014 och till och med september 2015, från samtliga kommuner i Skåne. Höganäs sticker ut, både i det faktiska antalet överklagade beslut och i andelen … Fortsätt läsa Styr lagboken eller politikerna?