Striden fortsätter om potatisåkern

Besvikelse och irritation över att ledande moderatpolitiker inte var på plats, präglade onsdagskvällens välbesökta möte på Bäckaskolan i Viken, där kommunens senaste förslag för potatisåkern presenterades.

Kommunens senaste och tredje planförslag för potatisåkern i Viken. Illustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

Närmare hundra personer trängdes mellan skärmarna och många frågor hängde obesvarade i luften. Kommunens ansvarige planarkitekt Per-Erik Linders fick det stundtals hett om öronen, när engagerade Vikenbor inte kunde ställa sina frågor till ansvariga politiker.

– Det nya förslaget är en politisk smäll rakt i ansiktet på oss, säger Tove Maurtizson, en av dem som engagerat sig i frågan och bland annat varit med och samlat in närmare två tusen namnunderskrifter i byn, varav över 90 procent sade nej till mer än två våningar på ny bebyggelse.

– I kväll ville vi fråga ansvariga politiker varför det är så viktigt att bygga högre än två eller tre våningar vid infarten till byn och självklart är det en katastrof att de inte är här och pratar med oss, säger hon.

Ulf Molin (C) var ensam politiker från kommunledningen på mötet och han menade att kommunen tagit stor hänsyn till Vikenbornas åsikter.

– Om vi bara ska lyssna på Vikenborna kan vi inte bygga någonting, säger han. Vi måste hänga med i utvecklingen och se till helheten. Fem till sex tusen personer vill flytta till Kullabygden och då måste vi bygga nya bostäder överallt, även i byarna.

Vy från Karlfältsvägen mot sydväst. Illustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

På en direkt fråga om hur många lägenheter i förslaget som ligger på våning tre till fyra och en halv, svarade Per-Erik Linders att det rör sig om cirka 30 stycken, av totalt drygt 100 i hela området.

– Hur kan politikerna ta en så här långdragen och hård strid med Vikenborna om 30 lägenheter? Jag och många med mig förstår inte det och politikerna måste komma hit och svara på den frågan, säger Tove Mauritzon.

Margareta Ölwe, moderat politiker i kommunstyrelsen, Liberalernas ledare Louise Stjernquist och Ros-Mari Paulsson (L) kom också till mötet för att lyssna och prata med Vikenbor.

– Jag måste klargöra att det inte är Moderaterna som har lagt fram det här förslaget, säger Margareta Ölwe. Inte Péter Kovács heller.  Det är företaget Veidekke i samarbete med tjänstemän som gjort det. Men hela alliansen ställer sig bakom den nya planen.

Konflikten om tomten längs Hälsingborgsvägen vid infarten till Viken söderifrån har pågått i drygt fyra år och tre olika förslag på ny bebyggelse har lagts fram. I somras presenterade kommunen sitt första kompromissförslag, efter att sexvåningshusen från 2012 mött ett hårdare motstånd än kommunledningen och kommunalrådet Péter Kovács räknat med.

Om förslaget från sommaren 2016 skrev länsstyrelsen att ”höjden och skalan riskerar att påverka de samlade kulturmiljövärdena i Viken negativt” och att ”större hänsyn behöver tas till den befintliga bebyggelsen för att riksintresset ska kunna tillgodoses”.

– I arbetet med det nu aktuella förslaget har vi diskuterat med länsstyrelsen, säger Per-Erik Linders. Vi har ändrat en hel del och jag tycker att vi har tagit stor hänsyn till kulturmiljön och riksintresset nu.

Ulf Molin är på samma linje och säger:

– Vi har riksintressen överallt i Kullabygden och jag menar att vi har tagit hänsyn till det i det här förslaget. Vi har lagt ner så mycket tid och pengar på att få fram ett bra förslag, vi har haft medborgardialoger och gjort allt vi kan för demokratin.

Men Tove Maurtizson och Lena Thorsson håller inte med.

– Det nya förslaget är i princip samma sak som det förra, säger de. Man har minskat höjden med en meter och placerat husen lite annorlunda, men man har inte lyssnat på den starka opinion mot höga hus som finns i Viken.

– Om man hade kommit med ett förslag på max tre våningar, hade bygget redan varit i gång, säger Lena Thorsson. Vi har ingenting emot nya hus eller lägenheter, men vi vill inte ha höga hus vid infarten till ett av Sveriges bäst bevarade fiskelägen.

Lena Thorsson och Tove Mauritzson har lagt ner mycket tid på att försöka förhindra höga hus i Viken.

Båda sidor i den infekterade konflikten pratar om Kullabygdens bästa. Ulf Molin menar att kommunen behöver nya bostäder och att det även inbegriper byarna.

– Som politiker måste vi göra avvägningar mellan olika intressen och hela tiden ta ansvar för det som är bäst för helheten.

Men även Tove Mauritzson och Lena Thorsson menar att de tänker på vad som är bäst för hela Kullabygden, inte bara för Viken.

– Turister kommer hit för att uppleva atmosfären i de genuina byarna och många som flyttar hit gör det för att komma bort från stadsbebyggelse och storskalighet, säger de. Vad ger det för första intryck av bygden om man möts av höga hus?

Planarkitekt Per-Erik Linders fick försöka svara på många frågor under kvällen. Flera rörde varför det är så viktigt för kommunen att bygga högt just i Viken, vilket föranledde diskussioner om bussåkande, hissar och service samlad i centrum.

– För att över huvud taget kunna bygga måste exploatören Veidekke dessutom fylla ut området med minst 3 000 kubikmeter dyrt utfyllnadsmaterial, vilket vi också måste beakta, sade Per-Erik Linders.

Det var dock ett svar som inte föll i så god jord på Bäckaskolan.

– Varför ska vi eller kommunen ta hänsyn till det, menade många av personerna på plats.

– Péter Kovács sviker Vikenborna med det här förslaget, säger Tove Mauritzson. Han lovade oss att kommunen skulle använda fingertoppskänsla, dra tillbaka förslaget med sex våningar och erbjuda oss medborgardialog.

– Istället skapar han en jättekonflikt mellan kommunen och Vikenborna om 30 lägenheter. Är det verkligen det här han vill lämna efter sig när han nu ska sluta?

Frågan om potatisåkerns framtid är uppenbarligen ännu inte avgjord. Granskningen av det nu aktuella detaljplaneförslaget pågår till 1 mars och under den tiden kan synpunkter lämnas till kommunens planavdelning.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Namnunderskrifter för låga hus i Viken

Fyrtio yttrade sig om potatisåkern

Vikenborna mobiliserar igen

/