Stora stenar förstärker piren

Sedan i höstas har stenarna legat på fäladen och väntat.

Sedan i höstas har stenarna legat på fäladen och väntat.

Den stora hög med jättestenar som har legat invid campingen i Lerbergets hamn har nu försvunnit och flyttat till den plats som de var avsedda för. Nu hjälper de till att förstärka hamnpiren när stormarna sätter in. De kom på plats samtidigt som man hade en lyftkran och traktor i hamnen för att dränera hamninloppet.

 

Nu kommer de plats för att stärka piren.

Nu kommer de på plats för att stärka piren.

Allan Fröjd i Lerbergets hamnkommitté berättar att om ska man ta ut full hamnavgift är det viktigt att båtarna kan komma både ut och in i hamnen. Nu plockas massor av sand upp som hjälper till att hålla de nya stenbumlingarna på plats på pirens norra sida.

Text & bild: Chris Bergendorff