Stiftelse ska rädda Saltglaserat

För att Höganäs Saltglaserat ska kunna överleva bildas nu en stiftelse, där Höganäs AB och Höganäs kommun går in med vardera 50 000 kronor. Den nya stiftelsen får fri tillgång till varumärket och den välkända loggan.

Höganäs Saltglaserat, sedan 1835.

Sedan 1835 har saltglaserad keramik tillverkats i Höganäs och för 60 år sedan arbetade över hundra personer i produktionen av bruks- och prydnadsföremål i de lokaler där Magasin 36 finns idag.

Då brändes krusen i tio koleldade ugnar, idag använder Anders Johansson bara en liten gasugn. Efter många år i motvind när den saltglaserade keramiken helt på att höll försvinna, har Magasin 36 inneburit ett uppsving även för det traditionella hantverket.

Redan för fem år sedan skrev Kullaliv om den planerade stiftelsen, som ett försök att rädda varumärket Saltglaserat och säkra den keramiska traditionen i Höganäs. Förutom Höganäs AB och kommunen är Keramiskt Center den tredje huvudmannen i stiftelsen.

På kommunfullmäktiges möte på torsdagskvällen rådde total enighet i frågan. Men miljöpartisten Rudi de Bruin ville gärna se att den saltglaserade keramiken återigen på allvar blir saltglaserad, det vill säga bränd i en process där salt kastats in i en ugn som hettas upp till minst 1 280 grader.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri