Stensatta refuger i Viken

unnamed

Foto: Chris Bergendorff

De två stenarbetarna Pawel och Pawel jobbar idogt med att få de nya stenrefugerna färdiga så att Höganäsvägen genom Viken blir mer trafiksäker. Mitt i stensättningen kommer en tjockare stolpe tryckas ner och i varje ände blir det mindre pinnar med reflexer. Allt för att hindra bilarna från farliga omkörningar på den avsmalnade vägen. 

Det  blir fyra övergångsställen mot de två som finns idag. Inkörsportarna på södra och norra sidan om Viken byggs om med avsmalnande körbanor. Där ska det dessutom bli ordentliga gatlyktor med LED-ljus.

refug

Foto: Chris Bergendorff

De fyra miljoner som kommunen fick från Trafikverket, när Höganäs kommun övertog vägen genom Viken har redan spenderats på den nya rondellen, men mer pengar ska utgå enligt Gatukontoret.

Ritningen på de nya refugerna har man tagit fram själva på Gatukontoren.

Chris Bergendorff

Chris Bergendorff