Ställ bilen & använd fötterna

Vi har ben, vi kan gå!
…och med tanke på hur många timmar vi spenderar sittande på möten så vore det väl riktigt hälsosamt för oss att promenera eller cykla istället för att ta bilen.

Jag pratar naturligtvis om den nyligen uppmärksammade reseersättning som vi fritidspolitiker får ut om vi bor utanför centralorten. Det är inte många kronor det handlar om för min del och jag har absolut inga problem att vara utan dem. Faktum är att jag inte ens var klar över att jag fick en sådan ersättning. Så det slutar vi med bums, tycker jag.

Gå eller cykla till mötena, uppmanar Liberalerna i Höganäs.

Vi diskuterade saken inom partiet (HöganäsLiberalerna, om någon har missat var jag hör hemma) och var rörande överens om att gränsen borde gå vid 5 km. Eftersom reglerna för skolskjuts är som de är så vill vi att det ska vara samma för fritidspolitiker.

Jag menar, hur svårt kan det vara? En fot framför den andra – upprepa.

Louise Stjernquist