Städning i Lerbergsskogen

skog 2

Fyren har konstaterat att motionsslingan i Lerbergsskogen fått nytt gruslager och att stormfällda träd och en hel del sly rensats upp. Vi tar kontakt med parkingenjör Carola Mooe för att ta reda på varför alla vedstaplar och högar med sly ligger kvar här och där i skogen.

– Vi har gjort en upprensning av farliga träd efter stormen Gorm, säger hon. Och högarna med sly är fauna-depåer, som ska ligga kvar tills de ruttnar.

Skog

– Det gynnar den biologiska mångfalden och innebär dessutom att vi skonar miljön, eftersom vi slipper en massa transporter.

En annan nyhet är att nya träningsredskap ska sättas upp i skogen. Det kommer att bli en armhäv, knäböj, situppbrädor och tripp trapp. Allt i naturmaterial.

Chris Bergendorff