Sport på bekostnad av skolan?

Pehr Frykman

Pehr Frykman

– I Höganäs har politikerna tappat bort det kommunala uppdraget. Jag förstår inte hur man kan satsa 150 miljoner på en ny sportanläggning, samtidigt som skolorna har så stora problem.

Pehr Frykman, ordförande för Vikenskolans föräldraförening, är hård i sin kritik av de styrande politikerna, som han menar inte prioriterar kommunens skolor som de borde.

Redan för fem år sedan slog Vikenskolan larm om trångboddhet och ökande elevantal och utbildningsnämnden har haft uppe frågan vid fyra tillfällen de senaste åren. Ändå har ingenting hänt.

Idag tillbringar alla eleverna i mellanstadiet sina skoldagar i baracker, biblioteket har sanerats för mögel och NO-salar har stängts på grund av dålig ventilation. Nu i vår stängdes även ett klassrum i lågstadiet efter larm om stark lukt som gav elever och lärare huvudvärk, något som håller på att utredas.

På ett extrainkallat möte i mitten av april, beslutade utbildningsnämnden till sist att man nu ska bygga en ny skola för låg- och mellanstadiet i Viken, i anslutningen till den gamla skolan, där årskurserna sju till nio ska gå kvar. Åtminstone första etappen ska stå färdig höstterminen 2018 och totalt blir det plats för 850 elever, en rejäl ökning från de 575 som nu går på skolan.

Höganäs kommun har under flera år kallat sig själv för den ”ekonomiskt mest välskötta” kommunen i Sverige, vilket bland annat bevisats av att man klarat av att finansiera sina investeringar utan att låna några pengar. Detta gäller även de 150 miljoner som det nya sportcentret kostat. Första etappen invigdes 2010, den andra 2014. Samtidigt som allt fler elever i Viken fick gå i skolan i tillfälliga baracker, istället för i vanliga klassrum.

Pehr Frykman utanför barackerna som lär stå kvar minst tre år till.

Pehr Frykman utanför barackerna som lär stå kvar minst tre år till.

– Det är klart att det är bra med sport och idrott, säger Pehr Frykman. Men först måste man ta ansvar för det som enligt lag åligger en kommun, som till exempel att ge barnen utbildning och förutsättningar för lärande. Men det är förstås inte lika spännande med skola, vård och omsorg som med fantastiska sport- och konferensanläggningar.

Viken är kommunens största by och den som under lång tid växt mest. Nya hus byggs närmare och närmare den nya sträckningen av 111:an, öster om samhället och det är mycket barnfamiljer som flyttar in. Trots denna medvetna politik, har alltså skolan gått på knäna under flera år, föräldrar är i uppror och politikerna verkar mer eller mindre tagna på sängen av situationen.

– Anledningen till att beslutet om en ny skola dröjt så länge, beror framför allt på att de demografiska prognoser utbildningsförvaltningen tog fram inte överensstämde med det underlag kommunstyrelsen fick från samhällsbyggnadsförvaltningen, förklarar utbildningsnämndens moderata ordförande, Pia Möller. Förvaltningarna var helt enkelt inte överens om behovet och i det läget kan man inte ta ansvar för att börja bygga.

Till sist kom dock tjänstemännen överens och Pia Möller framhåller att man nu samarbetar mycket bättre och att de demografiska prognoserna tas fram på ett mer vetenskapligt sätt.

– Är det något Sverige generellt sätt är bra på, så är det demografi och statistik och jag tror inte man behöver vetenskapliga analyser för att kunna se det som pågått och fortfarande pågår på Vikenskolan, säger Pehr Frykman.

Även Kerstin Björkäng Wirehed, socialdemokratisk ledamot i utbildningsnämnden, pekar på bristande kommunikation mellan nämnden och kommunstyrelsen, som den största anledning till att beslutet dragit ut på tiden så många år.

Kerstin Björkäng Wirehed

Kerstin Björkäng Wirehed

– Vi behöver ha bättre framförhållning och bättre kommunikation, säger hon. Det måste bli ett slut på den här typen av brandkårsutryckningar i framtiden.

Pehr Frykman har svårt att förstå hur en liten kommun som Höganäs kan lida av så dålig kontakt mellan en förvaltning och kommunstyrelsen.

– Om man är ute och pratar med sina väljare, hör och förstår man vad som pågår i samhället och vilka behov som finns. Men ingen har på allvar velat prata med oss i föräldraföreningen, även oppositionen har varit väldigt tyst, menar han. Nu hoppas jag kommunen gör en rejäl genomgång om vad som gått så totalt fel i Viken och att vi tillsammans hittar bättre sätt att hantera liknande situationer i framtiden.

Men Pia Möller tvekar inte när hon säger att det inte på något sätt råder någon konkurrens mellan skola och sport i Höganäs.

– Att en ny skola dröjt så länge handlar inte alls om att man prioriterat sportcentret istället, säger Pia Möller. Det finns pengar för båda och det ena vägs inte alls mot det andra.

Inte heller Kerstin Björkäng Wirehed menar att Vikenskolan blivit utkonkurrerad av sportcentret.

– Naturligtvis behövs både skola och idrottsanläggning i en kommun, säger Kerstin Björkäng Wirehed. Men tydligen har sportcentret varit enklare att planera för, än en ny skola i Viken. Vi flaggade för de här problemen så tidigt som 2010 och skolan borde förstås redan vara på plats.

Men politikernas argument biter inte på Pehr Frykman.

– Om man har en påse pengar med skatteintäkter och statliga medel till sitt förfogande, så är det klart att saker och ting konkurrerar, säger han. Konstigt vore det annars.

Kommunlagen är dock glasklar i beskrivningen av vad en kommun har ansvar för och vilka verksamheter som är frivilliga. Förutom vård, omsorg och skola, måste varje kommun även bland annat ha bibliotek, ett fungerande vatten- och avloppsnät, avfallshantering och renhållning, socialtjänst, miljöskydd och räddningstjänst. Kultur- och fritidsverksamhet är däremot frivilligt och alltså inget som kommunen är tvungen att erbjuda sina invånare.

– Kommuner vill mer och mer likna näringslivet, men har inte tagit till sig det kommunala uppdraget – att man först och främst ska se till att alla har bra skola, vård och omsorg, säger Pehr Frykman. Uppdraget är inte att i första hand bygga idrotts- eller konferensanläggningar, det är aldrig annat än ett komplement.

Fotnot: Även Bruksskolan i Höganäs och Lerbergsskolan är trångbodda och står närmast på tur för utbyggnad.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren