Spara på byråkrater – inte på barn

Barnen är vår allra finaste gåva. De är vår framtid, vår stora glädje också vår oro. Som föräldrar, mor- och farföräldrar har vi ett ansvar för att barnen i vårt samhälle får växa upp i trygghet och ges möjligheter till utveckling.

Pengar ska sparas.

Detta ansvar vilar självklart också på kommunen och deras politiker. Vi betalar ju ansenlig del av våra inkomster i skatt för just detta. Men i Höganäs kommun finns nu förslag att man ska spara närmare 17 miljoner kronor just på barnen och ungdomarna. Det måste betraktas som i högsta grad oansvarigt när det finns andra områden där det går utmärkt att spara.

Ur ett ekonomiskt synsätt är det också helt fel att lägga besparingar på det som gäller vår framtid. Inom den bransch där jag tillbringat en stor del av mitt yrkesverksamma liv användes ofta följande tumregel för utveckling, tillverkning och försäljning av olika typer av produkter.

Ett fel som upptäcks i samband med utvecklingen av en produkt kostar säg 1 000 kronor att åtgärda. Låter man felet gå vidare till det produktionsförberedande arbetet så kostar felet 10 000 kronor att åtgärda, alltså tio gånger mer. Upptäcks felet först i tillverkningen kostar felet 100 000 kronor att åtgärda. Kommer felet ut på marknaden hamnar reklamationskostnader, badwill, mm på säkert 1 miljon kronor.

Denna tumregel kan helt klart överföras till satsningar eller ICKE-satsningar på våra barn. Brister i uppväxtmiljön/barnomsorgen/skolan skapar mycket stora kostnader för samhället i ett senare skede. Att göra besparingar på barnomsorg och skola är alltså inte enbart en etiskt/moraliskt fel utan i lika hög grad ett samhällsekonomiskt fel.

Nu finns det många andra områden inom kommunen där man kan spara ansenliga summor pengar. Min erfarenhet är att det inom en organisation som vår kommun finns en besparingspotential på mellan 20-30 procent av nuvarande kostnader.

Ta bort allt slöseri! Och slöseri är allt det som vi som kommuninvånare inte är beredda att betala för.

  • Skapa en organisation med klara mål och en fungerande ledningsstruktur, vilket ger minskat dubbelarbete, att man gör rätt från början, minskad personomsättningen och sjukfrånvaro.
  • Halvera antalet sammanträden. Se till av varje möte har ett tydligt syfte. Kalla bara de som verkligen kan påverka och besluta om de frågor som hanteras på mötet.
    Inför en strikt e-post policy. Här finns en stor besparingspotential.
  • Investera bort energislöseriet, som för närvarande kostar kommunen sex miljoner kronor per år.
  • Lägg ner HK-magasinet. Den väsentliga kommuninformationen kan mycket väl distribueras via tidningen Hallå, Lokaltidningen och/eller Nättidningen Fyren. Livsstilsreportagen och liknande kan med fördel överlåtas till Kullaliv.
  • Halvera kommunikationsavdelningen.
  • Släpp tanken på ett Kontaktcenter. Det skapar enbart ett ytterligare filter till verkligheten. Vilka frågor ska de klara av att svara på?

Många fler besparingsmöjligheter finns, men insändarutrymmet är begränsat.

Peter Sandell