Sophantering som luktar illa

Hushållens avfallshantering i Höganäs kommun saknar fullständigt kundperspektiv. Soptömningen utgår helt och hållet från utförarens hantering av avfall, inte från hushållens behov. Nu under varma sommardagar inser de flesta kommuninvånare hur illa det fungerar.

Att ha tre till fyra soptunnor, varav en för det mesta luktar vidrigt, stående på tomten är inte anpassat efter de boende. Det är ingen tilltalande syn med fula och illaluktande sopbehållare vid varje fastighet och nuvarande hämtningsprincip är kraftigt feltänkt.

Eftersom hushållen ska källsortera i ett antal olika fraktioner och lägga dem i olika kärl, tar det lång tid att fylla respektive tunna. Hämtning sker sedan när det bedöms att respektive kärl är hyfsat full, vilket innebär tömning var fjortonde dag för det organiska avfallet.

På vintern fryser påsarna fast och blir inte tömda, på sommaren påbörjar förruttnelsen omgående och likmaskarna förökar sig med oanad hastighet. Även efter tömning stinker tunnan. Detta är en uppenbar sanitär olägenhet och miljökontoret borde agera i frågan.

Sophanteringen i flerfamiljshus är inte bättre. Soporna samlas i ett särskilt hus, där det oftast fullkomligt stinker av förruttnelse. För att slippa stå där inne och lägga sina sopor i rätt kärl så slänger en del personer sina påsar i första bästa tunna de ser och lämnar snabbt soprummet.

Ett exempel på en bättre lösning är Optibag, där sorteringen görs i hushållen med olika färg på påsarna för olika sopor, som man sedan lägger i en gemensam behållare. Alltså endast en tunna per hushåll, med undantag för trädgårdsavfall. Behållaren fylls relativt snabbt och tömning kan då ske veckovis i villaområden och ännu oftare i flerfamiljshus.

Med Optibag räcker det med en soptunna.

Med Optibag räcker det med en soptunna.

Det komposterbara avfallet läggs i tättslutande och nedbrytbara påsar. Luktproblemen undanröjs. Även fastfrysningen vintertid upphör. Sorteringen av soporna sker sedan på sopstationen med hjälp av optiska läsare som känner igen färgen på påsarna.

Vi hade komposterat hushålls- och trädgårdsavfall i 15 år när vi bodde i Upplands Väsby. När vi flyttade till Nyhamnsläge 2008 bestämde vi oss för att sluta med det. Istället började vi lägga det komposterbara avfallet i rätt fack, i rätt tunna, så att det kunde tas om hand och bli jord på sopstationen.

Men när avfallet får ligga i sopkärlet i nära två veckor, så är det inte Höganäs renhållning som är först på plats, utan det är de gulliga, vita likmaskarna. De äter, förökar sig och står i. De trivs ypperligt.

Ja, de har en sån glupande aptit att de gör vågen för mig när jag kommer med en brun påse. Efter att vi varit bortresta några dagar var de på väg ut ur sopbehållaren och i taktfast marsch på väg in till oss. Då utropade min fru:

”Nu får det vara slut på det här snusket! Det luktar vedervärdigt Jag tänker skaffa kompostbehållare och fortsätta som vi gjorde tidigare. I väntan på det fryser vi in de bruna påsarna och komposterar dem när behållaren är på plats.”

”Man kan ju inte ens äta vad man vill, när man vill. Äter man räkor en fredagskväll två veckor före sophämtning så stiger väl sopkärlet till väders av den stinkande gasen från skalen. Ja, inte nog med det. Att ta en promenad runt samhället några dagar före sophämtning är ingen höjdare. Det luktar illa från var och varannan tomt. Nej, då är det bättre att snabbt gå ut på fäladen. Där luktar det hav, tång och lite koskit.”

Efter många samtal med kommunen och inhämtning av grannarnas godkännande, beställde vi kompostbehållare, så att både grannar och vi själva slipper vårt stinkande sopkärl. Nu behöver vi i alla fall inte mötas av likmaskar i soptunnan.

Peter Sandell
Nyhamnsläge

Läs mer om Optibag här.