Snart söker du bygglov via nätet

IMG_1024 (Copy)Kommunen slår ihop planavdelningen och bygglovsavdelningen till en avdelning och nuvarande planchefen Mila Sladic blir ny chef.

– Det här gör vi för att bibehålla effektiviteten, säger Torsten Rosin, förvaltningschef för samhällsbyggnadsavdelningen. Dessutom vill vi förenkla för företagare och medborgare genom att ta bort dubbelprövningen.

– Kommunen styr med bygglov och planer, om vi har organisationen samlad under en hatt skapar vi en väg istället för två för medborgarna och företagarna, förklarar han.

Att den nya chefen Mila Sladic saknar arkitektkompetens ser inte Torsten Rosin som något problem.

– Genom att slå ihop avdelningarna får vi tillgång till fler arkitektögon som kan granska både bygglov och planer, eftersom vi har flera arkitekter på planavdelningen, säger han.

Cheferna har tagit fram en struktur som presenterats för berörd personal som ett faktum, men meningen är att själva organisationsutvecklingen skall ske i samverkan med personalen under hösten och den nya avdelningen skall vara i full gång den 1 januari 2016.

Torsten Rosin berättar också att man beviljats pengar, för att tillsammans med Länsstyrelsen och nio andra kommuner i Skåne, ta fram ett ramverk och en nationell standard för all data- och informationshantering inom bygglovsprocessen. I framtiden skall man kunna kolla sitt bygglov själv på nätet, inte bara söka utan också få svar.

Med figurer kan man lägga ut sin tänkta byggnad, utbyggnad eller liknande och få svar av systemet, som signalerar om du är för nära tomtgräns, kommer in på prickmark eller andra förbud. Då kan man flytta figuren tills systemet säger ok. När systemetgodkänt placeringen skickar man in sin ansökan via nätet.

Samma regler kommer att gälla för hela landet, vilket kommer att minska dagens handlingsutrymme för politiska beslut i strid mot gällande plan.

En person har anställts på halvtid, för pengar från Boverket, för att arbeta med att ta fram underlag för en digitalisering av plan- och bygglovsprocessen. Parallellt ska personen även arbeta med verksamhetsutveckling av den nya avdelningen.

Dock finns ingen lösning på problemet med avsaknaden av antikvarisk kompetens i den nya organisationen. Kommunen har fortfarande inga planer på att tillsätta en ny stadsantikvarie, efter att Henrik Ranby sade upp sig i vintras.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz