Snabbt beslut om omstritt tak

Efter beslut både i länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har en fastighetsägare i Nyhamnsläge fått nytt bygglov för att justera takhöjden på sitt fritidshus på Brovägen. Nockhöjden på ena gaveln måste sänkas två meter, för att bli lägre än den gräns på 4,5 meter som länsstyrelsen slagit fast.

Baksidan av fritidshuset vätter mot Bertil Saurells fiskestuga. Foto: Fredrik Göransson

Baksidan av fritidshuset vätter mot Bertil Saurells fiskestuga. Foto: Fredrik Göransson

När grannen Bertil Saurell överklagade det ursprungliga bygglovet från 2011, gav länsstyrelsen honom rätt, både när det gällde takhöjden på det nybyggda huset och uteblivet samråd med grannar. Men inte heller den här gången har Bertil Saurell fått möjlighet att lämna synpunkter, innan byggnadsnämnden fattade sitt beslut.

– Jag tycker det är mycket märkligt att man återigen beslutat om bygglov utan att informera eller prata med oss grannar, säger Bertil Saurell, som har fått sin utsikt ordentligt kringskuren av det nya huset framför hans över hundra år gamla stuga.

Möte mellan ett av Nyhamnsläges äldsta hus och ett av de nyaste. Foto: Fredrik Göransson

Möte mellan ett av Nyhamnsläges äldsta hus och ett av de nyaste. Foto: Fredrik Göransson

Ansvarig handläggare på bygglovsavdelningen, Marika Brockie, säger att man informerat den berörda fastighetsägaren, alltså den person som bor i huset som nu ska byggas om och som även äger den andra fastigheten på den avstyckade tomten.

– Ombyggnaden berör bara det aktuella huset och därför har vi inte hört de andra grannarna, utan bara underrättat dem, säger hon.

Bertil Saurell bor bakom det nya huset, i Blåkulla, en liten fiskestuga från 1800-talet. Trots att hans tomt ligger högre än Brovägen, är baksidan av det nybyggda fritidshuset totalt dominerande när man står i hans trädgård. Det som från Brovägen ser ut som ett vanligt hus, ger snarare intrycket av en hög mur uppifrån Blåkulla.

– På ritningen sluttade taket nedåt åt norr, berättar Bertil Saurell. Men kommunen tyckte att ett rakt tak bättre skulle smälta in i den gamla bebyggelsen runt hamnen.

Den påbyggda plåten sticker upp ovanpå det ursprungliga taket. foto: Fredrik Göransson

Den påbyggda plåten sticker upp ovanpå det ursprungliga taket. Foto: Fredrik Göransson

Resultatet blev ett tak som ser helt normalt ut från Brovägen. Från Bertil Saurells håll däremot, är det svårt att ens associera till ett tak. Ovanpå det ursprungliga, sluttande taket har man helt enkelt monterat en bred plåt, för att få till den raka linje som kommunen krävde. Inifrån Blåkullas lilla veranda skymmer den i stort sett hela himlen och skapar dessutom kraftiga virvlar vid hård vind, vilket leder till att tegelpannor på Bertil Saurells hus faller av.

Från Blåkullas veranda sticker den extra plåten upp som en skärm. Foto: Fredrik Göransson

Från Blåkullas veranda döljer den extra takplåten en stor del av himlen. Foto: Fredrik Göransson

Men det nya beslutet i byggnadsnämnden påverkar alltså enbart höjden på gaveln mot Brovägen och inte det påbyggda taket på resten av huset. Enligt Marika Brockie är det helt enligt gällande bygglov.

Nockhöjden på gaveln mot Brovägen måste sänkas med två meter. Foto. Fredrik Göransson

Nockhöjden på gaveln mot Brovägen måste sänkas med två meter. Foto. Fredrik Göransson

När det första bygglovet gavs, tog byggnadsnämnden inte ställning till om byggnationen innebar en avvikelse från detaljplanen, vilket däremot länsstyrelsen slog fast att den faktiskt gjorde. I beslutet från juni 2014, skriver man: ”Redan med anledning av byggnadshöjden utgör aktuell byggnation en avvikelse från gällande detaljplan. Länsstyrelsen finner därför inte skäl att ytterligare bedöma huruvida byggnationen i andra avseenden följer detaljplanens bestämmelser.”

– Efter de samstämmiga besluten i länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, hade jag förväntat mig en helt ny bedömning av hela byggnaden i relation till detaljplanen. Istället fattar man ett snabbt beslut enbart om byggnadshöjden på den ena gaveln, säger Bertil Saurell.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri